Thứ bảy, 18/7/2020, 10h42

Gợi ý đáp án đề thi tiếng Anh lớp 10 của Hà Nội

Giống như môn Ngữ Văn, đề thi môn Tiếng Anh năm nay kỳ tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội được các bạn học sinh đánh giá là vừa sức. Nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi đều hài lòng với bài thi của mình.

Ảnh: Tiền Phong

Đề thi có 40 câu với thời gian làm bài là 60 phút. 

ĐÁP ÁN 

Câu 1: D

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: B

Câu 5: D

Câu 6: B

Câu 7: D

Câu 8: C

Câu 9: C

Câu 10: C

Câu 11: D

Câu 12: C

Câu 13: C

Câu 14: A

Câu 15: D

Câu 16: D

Câu 17: A

Câu 18: C

Câu 19: B

Câu 20: B

Câu 21: D

Câu 22: C

Câu 23: D

Câu 24: C

 

Câu 25: D

Câu 26: D

Câu 27: D

Câu 28: B

Câu 29: C

Câu 30: A

Câu 31: B

Câu 32: B

Câu 33: A

Câu 34: B

Câu 35: A

Câu 36: C

Câu 37: D

Câu 38: A

Câu 39: A

Câu 40: A

Trần Nguyễn Minh Thư, Lê Minh Hồng Đức (THPT Vĩnh Viễn)