Thứ sáu, 6/5/2022, 14h04

Hậu đại dịch Covid-19: Bốn khác biệt của học trực tuyến nên duy trì

Mt trong nhng thay đi mà Covid-19 mang li cho chúng ta trong lĩnh vc giáo dc là s chuyn đi gn như ngay lp tc sang hc trc tuyến.


Chúng ta có th tn dng nhng thay đi do Covid-19 khi xưng đ xây dng h thng giáo dc tt hơn cho tương lai

Qua đại dịch, các cơ sở giáo dục vẫn duy trì học trực tuyến để giữ cho giáo dục tiếp tục phát triển, đồng thời thu hẹp khoảng cách vật lý giữa người dạy và người học. Các giáo viên được đào tạo theo cách truyền thống đã nỗ lực rất nhiều để điều chỉnh sang hình thức trực tuyến bằng cách ghi lại các bài học, đăng video và tạo các phòng học, sử dụng bất kỳ công nghệ nào họ có sẵn.

Những nỗ lực này đã tạo ra các lớp học thể chất sử dụng internet - không phải giáo dục trực tuyến.

Mặc dù hai tùy chọn này nghe giống nhau, nhưng thực tế không phải vậy. Việc bắc cầu khoảng cách vật lý chỉ thông qua công nghệ không giải quyết được các điều chỉnh bổ sung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người học. Bản thân việc đăng tài liệu trực tuyến, ghi lại các bài giảng và thảo luận không tạo ra một môi trường học tập có sự cộng tác và hỗ trợ.

Vậy chúng ta đã thực sự học được gì về giáo dục trực tuyến? Và chúng ta phải làm gì bây giờ?

Học trực tuyến không phải là mới và các bài học có thể được rút ra từ nghiên cứu và kinh nghiệm hiện có. Đại học Athabasca đã đi tiên phong trong chương trình MBA trực tuyến đầu tiên trên thế giới, M.Nursing và M.Ed progams hơn 28 năm trước. Và ngày nay, nơi đây là một trong những trường đại học trực tuyến hàng đầu của Canada.

Kinh nghiệm của những người tiên phong trực tuyến nêu bật bốn khía cạnh khác biệt của học trực tuyến mà chúng ta nên duy trì vào hậu đại dịch.

1. Hc cách hc trc tuyến

Đại dịch đã nhấn mạnh rằng các phương pháp giáo dục phù hợp với mọi đối tượng không đáp ứng được nhu cầu của học sinh. Những học sinh nhỏ tuổi hơn có nhu cầu tìm kiếm không gian vật lý để thúc đẩy xã hội hóa, với sự giám sát và phân phối nội dung do giáo viên hướng dẫn.

Những bất bình đẳng phổ biến như khả năng truy cập internet kém, thiếu nguồn tài chính và năng lực kỹ thuật số cần thiết đã ảnh hưởng đến việc học trực tuyến. Tuy nhiên, giáo dục trực tuyến cung cấp khả năng tiếp cận cho những học sinh đang gặp phải rào cản địa lý, không gian đối với các lớp học truyền thống và các vấn đề bất bình đẳng hơn nữa được giải quyết thông qua giáo dục từ xa đa phương thức, cơ cấu hỗ trợ tài chính và định hướng học để học trực tuyến.

Giáo dục trực tuyến khẩn cấp đã sử dụng các công cụ thô sơ, bỏ qua sự khác biệt của học sinh và chương trình. Đại dịch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tất cả học sinh học, dù trực tuyến hay trong lớp học vật lý.

2. Thiết kế dy hc trc tuyến có mc đích

Thiết kế dạy và học có chất lượng phải kết hợp các mô hình tích cực, hấp dẫn đối với từng học sinh, cho dù được thiết kế cho giáo dục truyền thống hay giáo dục từ xa.

Việc giảng dạy có ý nghĩa thay đổi tùy theo bối cảnh và yêu cầu các cách tiếp cận khác nhau. Học trực tuyến và thiết kế giảng dạy lấy người học thay vì lấy nội dung làm trung tâm, kết hợp mức độ tham gia cao trong các nhóm học tập hợp tác nhằm thúc đẩy học tập tích cực.

Việc tạo ra các tài liệu học tập trực tuyến hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận có sự tham gia của cả người hướng dẫn và người phát triển lớp học có kỹ năng và mất hàng tháng thay vì hàng tuần. Tài liệu lớp học được trình bày chi tiết một cách cẩn thận và bao gồm việc tạo ra mọi thứ mà giáo viên muốn trình bày trong một lớp học vật lý, mô tả rõ ràng tất cả các yêu cầu của lớp học và liên kết học sinh với các bài đọc, video và các tài nguyên trực tuyến.

Vì đại dịch, các giảng viên phải chuyển đổi việc chia sẻ kiến thức trong lớp học thành chia sẻ qua trung gian công nghệ - học trực tuyến có hiệu quả đối với một số người, nhưng không dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu học tập riêng.

Các công cụ công nghệ, kết hợp với các cơ hội học tập độc lập và chung, nên được đưa trở lại lớp học vật lý hoặc kết hợp với các phương pháp tiếp cận sư phạm trực tuyến nhằm tăng cường học tập tích cực, hợp tác và các lựa chọn do người học tạo ra.

3. Trn không gian và thi gian trc tuyến

Giáo dục đại dịch phổ biến ý nghĩa của việc học “đồng bộ” và “không đồng bộ”. Các phòng học vật lý được nhân rộng đồng bộ thông qua giảng dạy trực tuyến, thời gian thực, trong khi không đồng bộ có nghĩa là làm việc độc lập, thường là với các tài liệu được thiết kế cho một phòng học vật lý. Trong tương lai, chúng ta cần nghĩ về thời gian và sự hiện diện ảnh hưởng như thế nào đến việc học.

Tại Athabasca, sinh viên học tập với nhau trong thời gian và không gian thông qua việc học trực tuyến kết hợp, hợp tác, đồng bộ và không đồng bộ. Giáo viên hướng dẫn học sinh theo từng cá nhân với tốc độ khác nhau đối với từng học sinh.


Đi dch tiết l cách tiếp cn giáo dc có th thay đi

Điều này khác với các phòng học đại học truyền thống, nơi sinh viên tiếp thu tài liệu theo một lịch trình cố định. Các chương trình sau đại học của chúng tôi sử dụng lập trình theo nhịp độ, yêu cầu sinh viên làm việc độc lập trong khi thường xuyên cùng nhau thảo luận trực tuyến tích cực.

Việc giảng dạy linh hoạt hơn cho phép sinh viên nhận được sự hỗ trợ của giảng viên khi họ cần. Xây dựng trong việc học tập hợp tác, đồng bộ cho phép sinh viên được phản ánh, đưa ra ý kiến cá nhân, thay vì phản hồi theo thời gian thực.

4. AI s tiếp tc h tr

Đại dịch tiết lộ cách tiếp cận giáo dục có thể thay đổi sau khi các giảng viên phải tìm kiếm những cách thức sáng tạo để cải thiện kết quả học tập của học sinh bên ngoài lớp học thể chất.

Học sinh tiếp cận trải nghiệm làm việc mô phỏng theo cấu trúc riêng biệt, không phân biệt vị trí. Học sinh có thể thực hành làm việc theo nhóm, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột, lý luận đạo đức và khi làm việc trong một dự án được giao. Sau đó AI sẽ đưa ra hướng dẫn cho học sinh về các lỗi trong dự án.

Nghiên cứu cho thấy rằng việc áp dụng các công cụ trực tuyến và AI cần phải có cân nhắc, kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ học sinh. Được lập kế hoạch cẩn thận và được thực hiện cùng nhau, các bước này cải thiện các phương pháp tiếp cận truyền thống bằng cách làm cho giáo dục thực sự cởi mở, dễ tiếp cận và hòa nhập.

Bây giờ, câu hỏi cho tất cả các nhà giáo dục nên là: Làm thế nào để chúng ta tận dụng thay đổi do Covid-19 khởi xướng để xây dựng hệ thống giáo dục tốt hơn cho tương lai?

Thủy Phạm
(Theo TheConversation)