Thứ ba, 19/9/2023, 16h20

HĐND TP.HCM thông qua tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Sau khi các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua, UBND TP sẽ xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.


Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình 

Chiều 19-9, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha làm dự án.

Cụ thể, UBND TP đã có tờ trình HĐND TP đề nghị xây dựng nghị quyết quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500 ha để thực hiện dự án trên địa bàn. Nội dung này được cụ thể hóa từ Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo đó, nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sẽ đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP để thực hiện các thủ tục trình UBND TP trình HĐND TP thông qua.

Theo tờ trình, TP.HCM sẽ lấy ý kiến cộng đồng về vị trí, quy mô sử dụng đất của dự án đầu tư; ảnh hưởng đối với người có đất bị thu hồi (đời sống, việc làm, chuyển đổi nghề) và tác động của việc chuyển mục đích sử dụng đất đến cộng đồng dân cư. Lấy ý kiến trực tiếp người có đất bị thu hồi, cộng đồng dân cư thông qua đại diện của điểm dân cư, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nơi có đất chuyển mục đích.

Đồng thời, lấy ý kiến bằng văn bản của các sở, ngành có liên quan, UBND cấp xã nơi có đất chuyển mục đích. Từ đó, UBND TP sẽ trình HĐND TP chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất.

Sau khi các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua, UBND TP sẽ xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Theo UBND TP.HCM, diện tích tự nhiên của TP.HCM khoảng 209.000 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 114.800 ha (53%). Đất trồng lúa có diện tích 15.586 ha chiếm 7,44% diện tích đất tự nhiên và chiếm 13,93% diện tích đất nông nghiệp. Diện tích đất lúa trên địa bàn phân bố nhiều nhất ở huyện Bình Chánh (4.282 ha), huyện Củ Chi (7.296 ha), huyện Hóc Môn (1.782 ha) và TP.Thủ Đức (855 ha).

Theo kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 mà Sở Tài nguyên và Môi trường TP báo cáo UBND TP, TP đặt chỉ tiêu chuyển 684 ha đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở và chuyển 9.867 ha đất (trong đó có hơn 3.331 ha đất lúa) sang đất phi nông nghiệp.

N.Trinh