Thứ ba, 30/8/2022, 16h43

Hỗ trợ sinh viên quốc tế đầu năm học

Năm hc mi bt đu, các trưng đi hc, cao đng khp nơi đang rc rch chun b cho nhng đnh hưng chào đón du hc sinh.


Năng l
c giao tiếp đa văn hóa ca sinh viên quc tế có th phát trin thông qua vic tham gia hc tp tp th

Định hướng về văn hóa và xã hội địa phương do các cơ sở giáo dục sau trung học đưa ra rất phổ biến, đặc biệt là trong vài tuần đầu tiên của học kỳ mới. Trong những tuần và tháng sắp tới đây, các sinh viên quốc tế sẽ tiếp tục thích nghi với môi trường và cộng đồng mới của mình.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra mang đến rất nhiều sự khó khăn và thử thách hơn trong giai đoạn này đối với cuộc sống đại học của sinh viên quốc tế so với thời kỳ trước.

Đối với nhiều sinh viên, các khó khăn trong giai đoạn này bao gồm các tương tác bị hạn chế do các hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Sinh viên quốc tế có thể phải tự cô lập và giảm bớt giao tiếp xã hội với các bạn học hàng ngày.

Nghiên cứu của tôi với các đồng nghiệp đã xem xét cách tiếp cận hai chiều khuyến khích tương tác xã hội giữa sinh viên quốc tế và bạn bè địa phương hiệu quả hơn so với việc phát triển các chương trình ngắn hạn để định hướng sinh viên quốc tế đến môi trường học thuật, văn hóa trong khuôn viên trường và xã hội.

Để hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên quốc tế ngoài tuần lễ định hướng, các trường đại học có thể tập trung vào việc phát triển các cơ hội học tập và ngoại khóa quanh năm nhằm khuyến khích giao lưu, tương tác văn hóa giữa sinh viên quốc tế, bạn bè đồng lứa của họ và tạo ra môi trường xã hội, cộng đồng rộng lớn hơn cho sinh viên.

Kết ni sinh viên

Nghiên cứu đã xác định rằng việc tạo ra các không gian xã hội thực hoặc ảo để kết nối sinh viên quốc tế với các bạn và cộng đồng bản địa cho phép sinh viên quốc tế tham gia và học hỏi văn hóa ở quốc gia đó một cách dễ dàng hơn.

Các không gian ảo được lưu trữ trên các nền tảng khác nhau có thể được tổ chức bởi các ủy ban và hiệp hội do sinh viên khởi xướng. Các hiệp hội như vậy giúp cộng đồng sinh viên xây dựng kết nối xã hội giữa sinh viên quốc tế và sinh viên bản địa.

Trong những không gian này, sinh viên cùng nhau xây dựng và giúp đỡ nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau tạo ra môi trường thân thiện hơn trong cộng đồng sinh viên. Khi các nhà giáo dục đại học cũng tham gia vào các không gian xã hội này, điều này có thể truyền cảm hứng cho sự sáng tạo của họ để đổi mới và điều chỉnh chương trình giảng dạy hiện tại sao cho phù hợp hơn.

Các nhà giáo dục đại học cũng cần nhận thức được tiềm năng phát triển năng lực học tập của sinh viên thông qua các không gian xã hội chung này. Ngoài các chuyến thăm đến các địa điểm văn hóa bản địa hoặc các dự án cộng đồng ngoại khóa, sự tham gia của sinh viên vào các không gian xã hội có thể có nghĩa là học tập thông qua các dự án nhóm để nhận được tín chỉ khóa học.

Phương pháp tiếp cn tích hp hc thut

Ví dụ, khi sinh viên quốc tế và trong nước từ nhiều ngành khác nhau cùng nhau trải nghiệm văn hóa và học tập chung, điều này có thể dẫn đến gắn kết tình cảm và phát triển năng lực giao tiếp đa văn hóa.

Tôi khuyến khích các nhà giáo dục đại học tạo “không gian xã hội” trong chương trình giảng dạy của họ và chỉ định việc học tập và tương tác xã hội đó như một phần giúp cho sinh viên quốc tế nhận được các tín chỉ học thuật. Sinh viên có thể được giao công việc liên quan đến việc phản ánh kết quả học tập và các kỹ năng giao tiếp mềm.

Việc phát triển các không gian bền vững cho sự hợp tác xã hội hoặc học thuật vượt ra ngoài các cách tiếp cận hiện tại của định hướng văn hóa ngắn hạn, thường chỉ được chuẩn bị bởi các nhà quản lý trường đại học, các văn phòng quốc tế hoặc các dịch vụ sinh viên. Thay vào đó, cách tiếp cận tích hợp quanh năm bao gồm việc mời các nhà thiết kế chương trình, giảng viên giảng dạy và các hiệp hội hỗ trợ sinh viên tham gia cũng có thể giúp ích rất nhiều.

Các nhà giáo dục đại học cũng có thể khám phá khả năng cung cấp các chương trình văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, do sinh viên quốc tế thúc đẩy nhưng dành cho tất cả sinh viên và người học trong cộng đồng.

Khuyến khích văn hóa m trong khuôn viên trưng

Các cơ sở giáo dục nên coi việc tạo ra các không gian xã hội có chủ đích gắn kết sinh viên quốc tế và trong nước như một phần thiết yếu của văn hóa trường “mở”. Điều này có nghĩa là một khu học xá khuyến khích sinh viên quốc tế, và thực sự là tất cả sinh viên, từ nhiều nguồn gốc văn hóa khác nhau tham gia. Và nó có nghĩa là thúc đẩy một thái độ hòa nhập đối với sự đa dạng văn hóa.

Trong quá trình định hướng đầu năm hoặc các hoạt động quanh năm, việc tách sinh viên quốc tế ra khỏi sinh viên trong nước có thể mở rộng khoảng cách văn hóa trong khuôn viên trường đại học.


Các không gian xã hi dành cho sinh viên quc tế và trong nưc là mt phn thiết yếu đ to ra mt văn hóa m trong khuôn viên trưng

Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh vai trò cấp thiết của việc nuôi dưỡng một nền văn hóa học đường đa dạng và hòa nhập, coi trọng sự khác biệt và tương đồng về văn hóa, tôn trọng những đóng góp văn hóa cá nhân và hỗ trợ các tương tác xã hội giữa các sinh viên với nhau.

Bằng cách này, sinh viên quốc tế thực sự được hỗ trợ để điều chỉnh về mặt xã hội, văn hóa và học thuật để đạt được hiệu quả một cách lâu dài hơn trong quá trình học tập ở nước ngoài.

Thu hút s tham gia ca trưng và cng đng đa phương

Các cơ sở giáo dục đại học cũng có thể kết nối sinh viên quốc tế với cộng đồng địa phương.

Các khuôn viên trường đại học nên áp dụng phương pháp giáo dục gắn kết, xem xét vai trò của các cộng đồng địa phương bên ngoài khuôn viên trường là lựa chọn thích hợp để hỗ trợ sinh viên quốc tế học tập trải nghiệm.

Các trường đại học có thể thiết lập các quy trình đưa sinh viên quốc tế, gia đình địa phương, tổ chức và cộng đồng đến với nhau để khuyến khích các hoạt động và dự án gắn kết cộng đồng. Các dự án học tập trải nghiệm cụ thể, hoạt động thực hành của sinh viên hoặc các cuộc thi đổi mới chỉ là một vài cách có thể thực hiện được điều này.

Bằng cách này, sinh viên quốc tế thực sự có thể học cách đánh giá cao giá trị của việc học và công việc của mình, cũng như cách sinh viên quốc tế đóng góp vào sự phát triển xã hội của cộng đồng địa phương một cách tích cực.

Thy Phm (Theo TheConversation)