Thứ sáu, 14/6/2024, 15h17

Hoa Kỳ: Các trường cao đẳng cộng đồng đổi mới để thu hút sinh viên

Khi đi dch Covid-19 xy ra, đã khiến sng tuyn sinh ti các trưng cao đng cng đng và k thut gim xung. Nhưng tình trng này cũng thúc đy các trưng hc đi mi nhm n lc phc v tt hơn nhng sinh viên có th gp khó khăn.


Mt s trưng cao đng cng đng đã thành lp các trung tâm ngun lc sinh viên đ tp trung tt c các dch v mà sinh viên có th cn. Ảnh: GettyImages

Cô Xueli Wang, giáo sư giáo dục đại học tại Đại học Wisconsin-Madison, đã nắm bắt một số bước mà các trường cao đẳng cộng đồng đã thực hiện trong cuốn sách mới phát hành của cô, “Thực hiện lời hứa: Thay đổi và đổi mới giáo dục theo định hướng công bằng trong các trường cao đẳng cộng đồng và kỹ thuật”.

Đi dch đã thay đi các trưng cao đng cng đng và cao đng k thut như thế nào?

Đại dịch đã buộc các trường học phải giải quyết một số thách thức tồn tại từ lâu. Một trong những điều họ bắt đầu làm là hình thành quan hệ đối tác mới với các trường cao đẳng và đại học bốn năm.

Ví dụ: ở bang Wisconsin, Hệ thống Cao đẳng Kỹ thuật Wisconsin và Hệ thống Đại học Wisconsin đã cùng nhau hợp tác vào năm 2021 để tạo ra thỏa thuận Chuyển đổi tín chỉ toàn cầu. Thỏa thuận phác thảo một bộ khóa học cốt lõi - lên tới 72 tín chỉ - chuyển giao trong hai hệ thống. Điều này giúp sinh viên dễ dàng hơn, đặc biệt là những người không chắc chắn về những gì họ muốn học, chuyển từ hệ thống này sang hệ thống khác hoặc dễ dàng tham gia các lớp học ở cả hai hệ thống. Trước đại dịch, các hệ thống được xem như hai hệ thống riêng biệt với ít lựa chọn để chuyển giao giữa chúng.

Thỏa thuận chuyển trường diễn ra một phần do số lượng tuyển sinh liên tục giảm trong những năm qua, đạt đến điểm đột phá khi đại dịch xảy ra và số lượng tuyển sinh giảm 10% đối với Hệ thống Cao đẳng Kỹ thuật Wisconsin và khoảng 5% đối với Hệ thống Đại học Wisconsin.

Sự hợp tác này cũng được tạo điều kiện một phần nhờ sự tập trung chung vào phúc lợi của sinh viên. Như một nhà giáo dục đã mô tả: “Đây là lúc để hỗ trợ sinh viên thực hiện nguyện vọng học tập của họ”. Bà cho biết trước đây, các quản trị viên và nhà giáo dục ở hai hệ thống coi sinh viên là khách hàng của hệ thống này hoặc hệ thống kia. Cô nói, giờ đây họ có ý thức trách nhiệm tập thể hơn trong việc hỗ trợ sinh viên.

Nhng đi mi khác đã din ra

Một trường hợp điển hình là Trung tâm Nguồn lực Sinh viên tại một trường cao đẳng cộng đồng ở Bắc Carolina. Giống như tất cả các trường học trong quyển sách, tôi giữ kín danh tính của trường như một phần của quy trình nghiên cứu. Được thành lập bởi một nhóm quan chức từ nhiều đơn vị khác nhau - chẳng hạn như hỗ trợ tài chính, tuyển sinh và tư vấn - mục đích của trung tâm là giúp sinh viên tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ hỗ trợ. Trung tâm được lãnh đạo bởi một phó chủ tịch và giám đốc dịch vụ sinh viên.

Trung tâm có mọi thứ sinh viên cần ở một nơi: thư viện, hiệu sách, kho thực phẩm, tư vấn hỗ trợ tài chính, tư vấn khóa học, tuyển sinh và đăng ký. Trung tâm cũng có các máy trạm để nhân viên kết nối với sinh viên, dù trực tuyến hay trực tiếp, và hướng dẫn họ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.

Sự đổi mới này cho phép trường hướng nhiều sinh viên hơn đến các nguồn lực gần đó, ngay cả những sinh viên khó có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nhất.

Đó là một chương trình bao hàm ý tưởng rằng giáo dục không phải là một giao dịch mà tìm cách phát triển con người toàn diện. Giáo viên sẽ chuẩn bị cho sinh viên tham gia lực lượng lao động, nhưng giáo viên cũng sẽ dạy sinh viên cách sử dụng khoa học mà giáo viên học hỏi được trong trải nghiệm hàng ngày. Ví dụ, sinh viên có thể học khoa học và áp dụng nó vào các khóa học khác bằng cách tìm kiếm và giải thích thông tin, cũng như thấy được ảnh hưởng của khoa học đến việc ra quyết định trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế và xã hội.

Để chuẩn bị cho sinh viên đi làm, các giáo viên làm việc với các đối tác trong ngành để hỗ trợ sinh viên sẵn sàng cho các nghề nghiệp như kỹ thuật viên phòng thí nghiệm. Giáo viên cũng có thể chuẩn bị cho sinh viên các công việc trong ngành chất lượng trong thực phẩm, nông nghiệp, sản xuất hóa chất và các lĩnh vực khác.

Về mặt giáo dục, sinh viên học hóa hữu cơ I và II khi hoàn thành các khóa học này cho phép sinh viên chuyển sang các khóa học cấp cao hơn về các chuyên ngành sinh học, hóa học, môi trường và khoa học khác. Khi sinh viên hoàn thành chương trình, sinh viên có thể chuyển tiếp sang một trong 3 trường công lập hệ 4 năm trong bang để theo đuổi bằng cử nhân. Hoặc sinh viên có thể trực tiếp gia nhập lực lượng lao động.

Chương trình này tự hào về tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn mức trung bình so với các chương trình khác. Có lẽ quan trọng hơn, sinh viên tốt nghiệp có tỷ lệ việc làm 100% trong lĩnh vực học tập của họ.

Thy Phm
(Theo TheConversation)