Thứ tư, 13/9/2023, 15h32

Hoa Kỳ: Trường học được cải thiện từ các phương pháp nghiên cứu giáo dục?

Trong 20 năm qua, bà Detris Honora Adelabu (giáo sư lâm sàng v phát trin con ngưi ng dng ti Đi hc Boston, Hoa K) đã ging dy các phương pháp nghiên cu trong giáo dc cho sinh viên M và các nưc khác. Mc đích ca khóa hc là hưng dn sinh viên cách thc hin nghiên cu hiu qu nhưng mc tiêu cui cùng ca nghiên cu là mang li kết qu hc tp tt hơn cho hc sinh và trưng hc trên toàn quc.


Liu nghiên cu giáo dc có đưc đưa vào s dng hay không? Ảnh: GettyImages

Ngun lc khng l cho mc tiêu nghiên cu giáo dc

Từ năm 2019 đến năm 2022, Viện Khoa học Giáo dục, cơ quan nghiên cứu và đánh giá của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, đã phân bổ 473 triệu USD trong 255 khoản tài trợ để cải thiện kết quả giáo dục.

Năm 2021, các trường cao đẳng và đại học đã chi khoảng 1,6 tỷ USD cho nghiên cứu giáo dục.

Trung tâm Thông tin Nghiên cứu Giáo dục, một kho lưu trữ do liên bang điều hành, chứa 1,6 triệu nguồn nghiên cứu giáo dục trong hơn 1.000 tạp chí học thuật.

Và có rất nhiều cơ hội để các nhà nghiên cứu giáo dục kết nối và cộng tác. Ví dụ, mỗi năm hơn 15.000 nhà giáo dục và nhà nghiên cứu bàn luận để trình bày hoặc thảo luận về các kết quả nghiên cứu giáo dục tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu giáo dục Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, với tất cả thời gian, tiền bạc và công sức đã được sử dụng để thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, quốc gia này dường như không thể hiện được gì nhiều về mặt cải thiện thành tích học tập.

Khong cách ngày càng tăng

Ngay cả trước đại dịch Covid-19, điểm kiểm tra của học sinh đã bắt đầu giảm. Kết quả từ Đánh giá quốc gia về tiến bộ giáo dục năm 2019, hay NAEP - đánh giá tiêu biểu nhất về kiến thức của học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong các môn học cụ thể - cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa mức thành tích cao nhất và thấp nhất đối với môn toán lớp bốn và lớp tám giữa năm 2017-2019. Trong cùng thời gian, kết quả NAEP cho thấy sự tăng trưởng chậm lại về thành tích đọc ở học sinh lớp bốn. Đến lớp tám, có khoảng cách lớn hơn về thành tích đọc giữa học sinh có thành tích cao nhất và thấp nhất.

Một số chuyên gia giáo dục thậm chí còn cho rằng cơ hội tiến bộ của học sinh sẽ giảm đi khi chúng lớn lên. Chẳng hạn, trong báo cáo 2019-2020 trước Quốc hội, ông Mark Schneider - Giám đốc Viện Khoa học Giáo dục, đã viết: “Đối với khoa học và toán học, học sinh ở trường càng lâu thì càng có nhiều khả năng không đáp ứng được ngay cả thành tích cơ bản”.


Hiu trưng trưng hc có th giúp đnh hình nghiên cu giáo dc. Ảnh: GettyImages

Điểm số trong Đánh giá quốc tế về năng lực người lớn, thước đo kỹ năng đọc, viết, tính toán và giải quyết vấn đề, cho thấy một mô hình thành tích tương tự. Mức độ thành tích trong đánh giá cho thấy sự suy giảm nhẹ về khả năng đọc viết và tính toán trong giai đoạn 2012-2014 và 2017. Ngày càng có ít người Mỹ đạt điểm thành thạo về đọc viết và tính toán ở mức cao nhất.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu giáo dục tập trung vào kết quả học tập của học sinh có thu nhập thấp và học sinh da màu, bà Detris Honora Adelabu tin rằng những kết quả đáng lo ngại này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu nghiên cứu giáo dục có được đưa vào sử dụng hay không.

Các nhà lãnh đạo trường học và các nhà hoạch định chính sách có thực sự đọc bất kỳ nghiên cứu giáo dục nào hiện có không? Hay nó hầu như không được chú ý? Chúng ta có thể làm gì để đảm bảo rằng các kết quả và đề xuất nghiên cứu giáo dục đang thực sự được thử nghiệm?

Dưới đây là 3 điều có thể thực hiện được để đảm bảo rằng nghiên cứu giáo dục thực sự được áp dụng.

1. Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với lãnh đạo nhà trường

Các nhà nghiên cứu giáo dục có thể liên hệ với lãnh đạo trường học trước khi thực hiện nghiên cứu của họ để thiết kế nghiên cứu dựa trên nhu cầu của trường học và học sinh. Nếu lãnh đạo nhà trường có thể thấy nghiên cứu giáo dục có thể mang lại lợi ích cụ thể như thế nào cho cộng đồng trường học thì họ có thể sẽ có nhiều khả năng thực hiện các phát hiện và đề xuất từ nghiên cứu hơn.

2. Đưa chính sách và thực tiễn trở thành một phần của quá trình nghiên cứu

Bằng cách triển khai các chính sách và thực tiễn mới dựa trên kết quả nghiên cứu, các nhà nghiên cứu có thể làm việc với lãnh đạo nhà trường để nghiên cứu sâu hơn nhằm xem liệu các chính sách và thực tiễn mới có thực sự hiệu quả hay không.

Ví dụ: Quỹ đầu tư vào đổi mới được thành lập theo Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Hoa Kỳ năm 2009 để tài trợ cho việc thực hiện và đánh giá các biện pháp can thiệp giáo dục có thành tích cải thiện thành tích của học sinh. Thông qua quỹ này, 679 triệu USD đã được phân phối thông qua 67 khoản tài trợ - và 12 trong số 67 dự án được tài trợ đó đã giúp ích cho việc cải thiện kết quả của học sinh.

3. Suy nghĩ lại và xác định lại cách phân phối nghiên cứu

Hướng dẫn dựa trên các dẫn chứng có thể cải thiện kết quả của học sinh. Tuy nhiên, giáo viên trường công thường không đủ khả năng tiếp cận các dẫn chứng hoặc thời gian để hiểu nó. Các kết quả nghiên cứu được viết bằng ngôn ngữ hàng ngày có thể được phân phát tại các hội nghị mà các giáo viên trường công thường xuyên lui tới và trên các tạp chí định kỳ mà họ đọc.

Nếu kết quả nghiên cứu tạo ra sự khác biệt, chúng ta cần phải tập trung mạnh mẽ hơn vào việc sử dụng nghiên cứu để mang lại sự thay đổi trong thế giới thực ở các trường công.

Thy Phm (Theo TheConversation)