Thứ sáu, 3/12/2021, 15h38

Học sinh tiểu học có bệnh nền chưa tham gia học trực tiếp

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức cho học sinh tiểu học (HSTH) trên địa bàn TP tham gia học tập trực tiếp trong giai đoạn từ ngày 13 đến 25-12-2021.


Học sinh tiểu học có bệnh nền chưa đi học trực tiếp trong giai đoạn thí điểm từ ngày 13 đến 25-12

Học sinh ở tỉnh, học sinh có bệnh nền chưa tham gia học trực tiếp

Theo đó, HS trường TH, các lớp TH trong các trường liên cấp TH-THCS sẽ tham gia học tập trực tiếp theo hướng dẫn tương ứng cấp độ vùng dịch của TP.Thủ Đức và các quận, huyện. Học sinh các lớp TH trong các trường liên cấp TH-THCS-THPT sẽ tham gia học tập trực tiếp theo hướng dẫn tương ứng cấp độ vùng dịch của TP.HCM.

Riêng HS đang ở tỉnh chưa về TP, học sinh đang trong khu vực cách ly, phong toả, đang phải cách ly vì nhiễm bệnh, các HS có bệnh lý nền (có xác nhận của bác sĩ): tạm thời chưa tham gia học tập trực tiếp, sẽ được nhà trường tổ chức hướng dẫn tự học qua Internet, qua truyền hình và các phương tện khác.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 1 (Vùng xanh): HS lớp 1 đi học một buổi/ngày, HS các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet (riêng Trường TH Thạnh An, huyện Cần Giờ tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp).

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 2 (Vùng vàng): HS lớp 1 đi học một buổi/ngày, mỗi buổi không quá 50% sĩ số HS toàn khối, học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet (riêng Trường TH Thạnh An tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp).

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 3 (Vùng cam): HS lớp 1 đi học ba buổi/tuần, mỗi buổi không quá 50% sĩ số học sinh toàn khối, HS các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet. Riêng Trường TH Thạnh An tổ chức học trực tiếp cho HS lớp 1, các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 4 (Vùng đỏ): Tất cả HS tham gia học tập trên môi trường Internet.

Tuần từ ngày 13 đến 17-12-2021:

Với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 1: Ngày đầu tiên tập trung HS, giáo viên làm quen với HS, hướng dẫn HS tham gia học trực tiếp, hình thành thói quen phòng dịch tại trường, xây dựng nền nếp học tập, tổ chức khảo sát nhanh nắm bắt, chia nhóm HS...  Những ngày tiếp theo kết hợp tổ chức ôn tập, củng cố các kiến thức trong giai đoạn học trên Internet song song tổ chức dạy kiến thức mới tập trung cho các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh.

Với môn tiếng Anh lớp 1, ôn tập kiến thức đã triển khai trong giai đoạn học gián tiếp, tập trung 2 kỹ năng nghe và nói, giảm các hoạt động tiếp xúc gần; Xây dựng hướng dẫn kế hoạch tự học qua Internet, qua truyền hình trong tuần, chuyển đến cho HS không có điều kiện đi học trực tiếp trong ngày thứ hai đầu tuần...

Với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 2: Thực hiện nội dung chuyên môn tương tự như khu vực cấp độ 1; Hạn chế tổ chức các hoạt động học tập trực tiếp có tiếp xúc gần; Xây dựng hướng dẫn kế hoạch tự học qua Internet, qua truyền hình trong tuần, chuyển đến cho các HS không có điều kiện đi học trực tiếp trong ngày thứ hai đầu tuần.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 3: Ngày đầu tiên tập trung HS, giáo viên làm quen với HS, dành thời gian hướng dẫn HS tham gia học trực tiếp hình thành thói quen phòng dịch tại trường, xây dựng nền nếp học tập cho HS... Trong các ngày HS tham gia học trực tiếp: tập trung ôn tập, củng cố kiến thức học trên Internet, rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Không tổ chức các hoạt động học tập có tiếp xúc gần giữa học sinh với HS. Trong các ngày học tập trên môi trường Internet, tổ chức dạy học kiến thức mới theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 4: Thực hiện dạy học trên môi trường Internet.

Tuần từ ngày 20 đến 24-12-2021:

Với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 1: Tổ chức dạy kiến thức mới; Tổ chức dạy học các môn khác theo chủ đề; Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học hai buổi/ngày, tổ chức bán trú và các hoạt động giáo dục khác.

Với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 2: học sinh lớp 1 học một buổi/ngày, HS các khối khác tiếp tục học trên Internet (TH Thạnh An học trực tiếp cho tất cả các khối lớp). Tổ chức dạy học các môn khác theo chủ đề; Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học hai buổi/ngày, tổ chức bán trú và các hoạt động giáo dục khác đối với HS lớp 1 (và lớp 2 TH Thạnh An).

Với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 3: Tiếp tục tập trung tổ chức ôn tập, củng cố các kiến thức khi học HS trực tiếp. Không tổ chức các hoạt động học tập có tiếp xúc gần giữa HS với HS; sắp xếp thời khoá biểu xen kẽ các môn học. Kết hợp học trên internet...

Với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 4: Tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, trên truyền hình, giao bài tự học; Tập trung thực hiện theo đúng tiến độ chương trình ở các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh (đối với lớp 1, 2, 3) Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lý (Đối với lớp 4, 5). Các môn học khác sắp xếp thành chủ đề, tổ chức dạy học các kiến thức cốt lõi, tuỳ theo điều kiện sắp xếp thời khoá biểu...

Hiệu trưởng quyết định chia lớp, sắp xếp thời khoá biểu

Sở GD-ĐT yêu cầu, việc dạy học trực tiếp phải bảo đảm mật độ HS trong một lớp, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phòng học theo các quy định của Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định phòng dịch khác.

Khi đón học sinh trở lại trường cần tuyệt đối tuân thủ các điều kiện về phòng chống dịch, nguyên tắc 5K. Việc chia lớp, tổ chức buổi học, sắp xếp buổi học và thời khoá biểu, phân công giáo viên đứng lớp do hiệu trưởng quyết định.

Giáo viên phân loại HS theo năng lực, tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm, có các giải pháp củng cố, bồi dưỡng kiến thức với HS chưa tham gia học tập trong giai đoạn học trực tuyến, hoặc chưa đạt được các yêu cầu về phẩm chất, năng lực.

Kế hoạch dạy học trực tiếp phải tuân thủ kế hoạch giáo dục của nhà trường, kết hợp ôn kiến thức cũ, dạy bài mới, khuyến khích kết hợp cả dạy trực tiếp và dạy trên Internet, dạy học qua truyền hình.

Riêng HS thừa cân, có bệnh lý nền hoặc đang nhiễm bệnh, đang cách ly: y tế trường kết hợp với GVCN, phụ huynh rà soát, nắm bắt, theo dõi chặt chẽ; đưa ra các bài tập, chế độ dinh dưỡng phù hợp với HS. Chương trình tiếng Anh tích hợp vẫn tiếp tục thực hiện theo mô hình học trực tuyến.

Yến Hoa