Thứ ba, 4/2/2020, 21h18

Học sư phạm được hỗ trợ thêm sinh hoạt phí

Theo dự thảo nghị định “Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) sư phạm” đang được đưa ra lấy ý kiến thì HS-SV sư phạm bên cạnh được miễn học phí còn được hỗ trợ sinh hoạt phí.

Sinh viên Trưng ĐH Sư phm TP.HCM trong gi t hc

Cụ thể, mức sinh hoạt phí người học sư phạm dự kiến được hỗ trợ để chi trả cho việc học ở trường lên đến 3,63 triệu đồng/tháng. Theo quy định hiện hành, người học sư phạm chỉ được miễn học phí. Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm học và hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng thực tế năm trước liền kề với năm học hiện tại do Nhà nước công bố. Về học phí, HS-SV sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên (GV) nơi HS-SV sư phạm theo học nhưng tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ. Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học. Nghị định này áp dụng đối với HS-SV theo học các ngành đào tạo GV chính quy, văn bằng hai chính quy, liên thông chính quy được giao nhiệm vụ đào tạo tại cơ sở đào tạo; không áp dụng đối với HS-SV sư phạm đào tạo theo chế độ cử tuyển, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo theo địa chỉ, học viên cao học, nghiên cứu sinh. Đặc biệt, dự thảo cũng đưa ra yêu cầu bồi hoàn kinh phí. Theo đó, sau khi tốt nghiệp, HS-SV sư phạm công tác trong ngành giáo dục với thời gian tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo (kể từ ngày được tuyển dụng) sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Nhưng sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp, HS-SV sư phạm không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định sẽ phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Thời gian phải hoàn trả tối đa bằng thời gian được đào tạo tại cơ sở đào tạo GV. HS-SV sư phạm đang trong thời gian học nhưng bỏ học, chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Ngoài ra, HS-SV sư phạm bị đình chỉ học tập sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian bị đình chỉ...

Hằng năm, các địa phương căn cứ vào tình trạng thừa, thiếu GV, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo GV chi tiết cho từng bộ môn. UBND cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo GV với cơ sở đào tạo GV theo quy định chung tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10-4-2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các quy định cụ thể tại nghị định này. Hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo GV giữa địa phương với các cơ sở đào tạo GV phải căn cứ trên nhu cầu và kế hoạch đào tạo GV theo từng năm của địa phương. Cơ sở đào tạo GV có trách nhiệm công khai mức thu học phí theo từng năm học và dự kiến cả khóa học, chi phí đào tạo, chuẩn đầu ra, tổ chức tuyển chọn và thực hiện hợp đồng đào tạo với địa phương có nhu cầu đặt hàng đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định.

M.Tâm