Thứ năm, 14/10/2021, 11h49

Hội nghị BCH Đảng bộ TP.HCM lần thứ 9 thảo luận 4 nội dung trọng tâm

Sáng 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) trực tuyến.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Kiểm tra Trung ương; Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn cho biết, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI (mở rộng) trực tuyến được tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh tại TP từng bước được kiểm soát. Đến hôm nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã kiểm tra, đánh giá các địa phương trong toàn TP cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận 4 nội dung trọng tâm đối với: Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Dự thảo Báo cáo kinh tế - văn hóa – xã hội, ngân sách 9 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng đầu năm 2021; Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CtrHĐ/TU ngày 21-12-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Dự thảo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, trong 9 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn ra rất nghiêm trọng, phức tạp, khó lường, buộc chúng ta phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội tòan TP thời gian dài. Tình hình trên đã tác động trực tiếp, sâu sắc đến kinh tế - văn hóa -  xã hội TP.

“Hầu hết các lĩnh vực đều chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là chỉ số GRDP, 9 tháng đầu năm giảm 4,98%. Chỉ có một số chỉ tiêu đạt kết quả khá như tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước ước đạt 271.639 tỷ đồng đạt 74,4% dự toán. Trong đó thu nội địa đạt 71%; thu từ hoạt động xuất nhập đạt 80%; tăng so với cùng kỳ”.

Qua đó, đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, đánh giá thảo luận khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách TP trong 9 tháng và dự báo đến hết năm 2021.

Đối với kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong điều kiện nguồn vốn không đáp ứng được yêu cầu, cần phân tích những khó khăn thách thức đang đặt ra, kể cả những hạn chế yếu kém cần khắc phục, nhất là nguyên nhân chủ quan để chúng ta khắc phục nhanh chóng. Quan trọng nhất là bàn các biện pháp khả thi để huy động các nguồn vốn, phân bổ các lực cho đầu tư phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân dận 9 tháng đầu năm 2021, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, trong ứng phó với đại dịch chưa từng có này, chúng thấy rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của từng đồng chí cán bô trọng hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; đồng thời nhận thấy những hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường chúng ta không thể thấy hết được. Do đó, các đại biểu cần nghiên cứu sâu, đánh giá sát đúng, tập trung thảo luận và tìm những giải pháp củng cố nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận thời gian tới.


Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 

Đối với nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 – CtrHĐ/TU ngày 21-12-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Các đại biểu đánh giá đúng mức vai trò, trách nhiệm công lao đóng góp rất quan trọng mà chúng ta từng chứng kiến, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá sự ảnh hưởng tác động của dịch bệnh Covid-19 và bàn giải pháp, chính sách cơ chế, giúp đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế và bình thường mới.

Theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, hội nghị lần này không chỉ có ý nghĩa cho những tháng cuối năm 2021, mà còn là tiền đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần XI, đặc biệt là giai đoạn bình thường mới. Do đó, “các đại biểu tham dự hội nghị tập trung cao độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu chọn trọng tâm, thảo luận, đánh giá, tìm biện pháp tích cực khả thi nhằm lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và chặng đường kế tiếp”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

N.Trinh