Chủ nhật, 8/1/2023, 12h19

Hơn 1.600 tư liệu về thiên nhiên giúp giáo viên xây dựng bài giảng

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) vừa phối hợp với Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm và Nhóm nghiên cứu - Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật, Trường Đại học Đà Nẵng ra mắt website “Trang thông tin tư liệu thiên nhiên Đà Nẵng”.


Tri ân đóng góp của các cá nhân cho trang thông tin thiên nhiên Đà Nẵng

Đây là một nội dung hoạt động trong dự án “Hoạt động bảo tồn hướng đến hai loài linh trưởng nguy cấp tại Việt Nam trong giai đoạn hậu Covid-19 do tổ chức Synchronicity Earth tài trợ cho Trung tâm GreenViet” đã được UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt theo Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 07-7-2022.

Trang thông tin thiên nhiên Đà Nẵng (https://thiennhiendanang.vn) được sắp xếp thành 7 danh mục tương ứng với các vùng sinh thái và loài nổi bật bao gồm: Thiên nhiên Đà Nẵng, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi chúa, Rừng đặc dụng Nam Hải Vân, Hệ sinh thái biển Đà Nẵng, hệ sinh thái sông ngòi và Loài Voọc Chà vá chân nâu. Bên cạnh đó, trang cũng chia sẻ các chương trình hoạt động giáo dục thiên nhiên tại các tỉnh thành khác ở Việt Nam và trên thế giới.

Theo đó, các giáo viên có thể khai thác nguồn tư liệu của trang để xây dựng bài giảng, trò chơi, video minh họa nhằm hỗ trợ cho hoạt động giáo dục thiên nhiên cho các em học sinh. 

Thông qua chiến dịch kêu gọi “Đóng góp 1.000 tư liệu thiên nhiên Đà Nẵng”, từ 30-11-2022 đến nay, trang thông tin thiên nhiên Đà Nẵng đã nhận được 1.137 tư liệu (1.055 hình ảnh, 53 video và 29 tài liệu) đóng góp của 56 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, bảo tồn, nhiếp ảnh, giảng dạy và từ cộng đồng yêu thiên nhiên trong và ngoài nước. Ngoài ra, Trung tâm Green Việt đóng góp thêm 503 tư liệu về thiên nhiên và đa dạng sinh học Đà Nẵng.

Trang thông tin thiên nhiên Đà Nẵng ra đời không chỉ là nơi khai thác nguồn tư liệu giáo dục thiên nhiên quý giá mà còn góp phần lan tỏa tình yêu và ý thức bảo vệ  thiên nhiên đến cộng đồng. 

Vĩnh Yên