Thứ hai, 26/7/2021, 17h06

Hơn 18.000 điểm 10 môn giáo dục công dân

Không chỉ có số lượng thí sinh đạt điểm 10 rất đông, với 18.680 em; mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất ở môn giáo dục công dân trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng rất cao: 9,25.

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của thí sinh trên cả nước. Trong đó, môn giáo dục công dân có kết quả thi nổi bật.

Ít điểm 10 văn, toán

Cụ thể, môn giáo dục công dân cả nước có 534.123 thí sinh tham gia thi. So với các môn khác, điểm trung bình của môn này khá cao: 8,37; điểm trung vị là 8,5. Có 18.680 điểm 10 ở môn này. Đặc biệt, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 9,25. Chỉ có 29 thí sinh có điểm từ 1 trở xuống (chiếm 0,01%). Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình cũng chỉ chiếm 1%.

Môn toán có mức điểm trung bình là 6.61. Năm nay cả nước có 980.876 thí sinh tham gia thi toán, điểm trung vị là 7. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.8. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 119 (chiếm 0,01%). Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170,802 (chiếm 17,41%). Cả nước có 52 điểm 10.

Môn vật lý có 346.404 thí sinh tham gia thi, điểm trung bình là 6.56; điểm trung vị là 6.75; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Cả nước có 14 điểm 10 môn này. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 25 (chiếm 0.01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45.239 (chiếm 13,06%).

Môn hóa có 348.046 thí sinh tham gia thi, trong đó có 149 điểm 10. Điểm trung bình là 6.63; điểm trung vị là 7; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 58 (chiếm 0,02%). Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 (chiếm 16,31%).

So với các môn khác trong khối khoa học tự nhiên, số điểm 10 ở môn sinh cao nhất, với 582 điểm 10. Tuy nhiên, điểm trung bình môn này lại thấp nhất, chỉ đạt là 5,51. Môn này cả nước có 342.604 thí sinh tham gia thi. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5.25 điểm. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 75 (chiếm 0.02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm 34,52%).

Trên 50% thí sinh đạt điểm sử dưới trung bình

Ở khối khoa học xã hội, môn ngữ văn có 978.027 thí sinh tham gia thi, điểm trung bình là 6,47; điểm trung vị là 6,5; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7. Có 172 thí sinh đạt điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (chỉ chiếm 0,02%). Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 (chiếm 12,06%). Cả nước có 3 thí sinh đạt điểm 10.

Môn lịch sử có 266 điểm 10 và hơn 2.000 điểm 9,5. Tuy nhiên, trong số 637.005 thí sinh tham gia thi, điểm trung bình của môn này chỉ đạt 4.97; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất lại nằm ở mức 4. Đáng nói, môn này cũng có trên 50% thí sinh đạt điểm dưới trung bình. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 540 (chiếm 0,08%).

Môn địa lý có 631.137 thí sinh tham gia thi, điểm trung bình là 6.96, điểm trung vị là 7; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7. Số thí sinh có điểm từ 1 trở xuống là 118 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm 4,63%).

Môn tiếng Anh có 866.993 thí sinh tham gia thi, điểm trung bình là 5,84; điểm trung vị là 5.6; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4. Số thí sinh có điểm từ 1 trở xuống là 144 (chiếm 0,02%). Môn này cũng có hơn 40% thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Mê Tâm