Thứ năm, 15/7/2021, 11h30

Hướng dẫn sử dụng cơ sở giáo dục làm nơi cách ly

Lập nội quy khu vực cách ly trong đơn vị; Bố trí khu vực chứa rác thải, thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, thuận lợi trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của y tế địa phương, sử dụng thùng đựng rác thải thông thường cho các rác thải sinh hoạt khác...  là những nội dung hướng dẫn được Sở GD-ĐT TP.HCM gửi đến thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc sử dụng cơ sở giáo dục trong việc phối hợp thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 15-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn gửi hiệu trưởng các trường CĐ, TC trực thuộc; hiệu trưởng các trường THPT; giám đốc TT GDTX về sử dụng cơ sở giáo dục trong việc phối hợp thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hơp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương và các cơ quan quản lý trực tiếp trong việc lập kế hoạch và tổ chức sử dụng cơ sở vật chất trường học làm nơi cách ly khi được giao nhiệm vụ; Lập biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học với đơn vị tiếp nhận; Bàn giao một phần hoặc toàn bộ khuôn viên của đơn vị theo yêu cầu, có rào chắn phần không bàn giao (nếu bàn giao một phần); Bàn giao phòng học, nhà vệ sinh và tài sản gắn liền với các phòng. Các phòng chức năng khác có khoá và niêm phong đảm bảo an ninh, an toàn; Bàn giao khu nội trú và các tài sản gắn liền (nếu có); Bàn giao hệ thống điện, nước sinh hoạt, một điện thoại cố định đảm bảo thông tin liên lạc; Lập nội quy khu vực cách ly trong đơn vị; Bố trí khu vực chứa rác thải, thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, thuận lợi trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm theo hướng dẫn của y tế địa phương, sử dụng thùng đựng rác thải thông thường cho các rác thải sinh hoạt khác...

Đối với các tài sản không liên quan đến việc bàn giao cơ sở vật chất, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các đơn vị cần sắp xếp, lưu trữ, niêm phong riêng, đồng thời bố trí nhân sự bảo quản tốt cơ sở vật chất của đơn vị trong suốt thời gian sử dụng làm địa điểm cách ly.

Sở GD-ĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý, phối hợp tốt với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan trong việc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trường học trong cách ly, phòng chống dịch Covid-19.

Yến Hoa