Thứ sáu, 5/8/2022, 15h47

Hướng tới xây dựng trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến

Chiều 5-8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo “Xây dựng trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến” tại TP.HCM.


Quang cảnh hội thảo

Hội thảo tập trung thảo luận nhiều vấn đề: Vai trò của việc xây dựng trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến trong các ngành công nghiệp văn hóa; Tính cấp thiết của việc số hóa phim do Nhà nước sở hữu, giá trị khoa học và thực tiễn; Xu hướng phát triển, kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành hoạt động phát hành, phổ biến phim trên các ứng dụng trực tuyến, các bài học trong và ngoài nước; giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nhân sự vận hành và khai thác phim trực tuyến…

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang và ngày càng có tác động đến tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực truyền thông, giải trí nói chung và điện ảnh nói riêng. Thói quen giải trí, hưởng thụ cuộc sống của người dân đang là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số ở tất cả các khâu của nền công nghiệp điện ảnh.

Trước tình hình đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt chủ trương và giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án “Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến”.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết, trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến là nền tảng trực tuyến chính thức của Nhà nước để phát hành và phổ biến phim Việt Nam. Đây cũng sẽ là nguồn cung cấp phim cho các đơn vị điện ảnh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ rộng rãi và đa dạng việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập hoặc các nhu cầu người xem, góp phần khẳng định vai trò của điện ảnh điện ảnh vừa là ngành nghệ thuật vừa là ngành kinh tế, trở thành một trong những ngành mũi nhọn của công nghiệp văn hóa.

Hồ Trinh