Thứ sáu, 25/11/2022, 10h57

Khánh thành dự án nâng cao năng lực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 24-11, Viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động TPHCM (SOSHI) tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và khánh thành dự án viện trợ không hoàn lại trị giá 3 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc.
Lãnh đạo SOSHI và Kosha ký kết hợp tác
Lãnh đạo SOSHI và Kosha ký kết hợp tác
Theo TS Nguyễn Ngọc Hải, Viện trưởng SOSHI, 5 năm qua, đơn vị đã nghiên cứu thành công 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 2 đề tài cấp thành phố, trong đó có 1 đề tài được công nhận xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2020. Hiện nay, SOSHI đang triển khai nghiên cứu 1 đề tài cấp nhà nước, 2 đề tài cấp thành phố và ký kết hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế chuyên về công tác an toàn, vệ sinh lao động.
SOSHI đã phối hợp với Cơ quan An toàn vệ sinh lao động Hàn Quốc (Kosha) thực hiện dự án “Nâng cao năng lực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động” trị giá 3 triệu USD, do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Dự án được triển khai từ năm 2020, hoàn thành vào cuối tháng 11-2022. Dự án nhằm đào tạo nguồn nhân lực và tài trợ máy, thiết bị công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Với nhiều thiết bị trải nghiệm hiện đại do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ, cùng với sự hợp tác của Cơ quan An toàn sức khỏe nghề nghiệp Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế khác, SOSHI là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
NGÔ BÌNH (theo SGGP)