Thứ ba, 18/1/2022, 14h30

Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM: Hàng ngàn cán bộ, đảng viên tham gia chống dịch

Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Khối năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022.

Theo đó, năm 2021, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với lãnh đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Song song đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đoàn thể khối đã phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Khối tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và người dân TP bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 3,4 tỷ đồng, 400kg gạo, 100 bộ đồ bảo hộ y tế; vận động tham gia hiến máu tình nguyện với 44.600ml.

Ngoài ra, Đảng bộ Khối đã vận động gần 1.500 cán bộ, công chức, viên chức tham gia tăng cường, hỗ trợ cho các phường, xã, thị trấn phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp Công đoàn đã kết nối các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người dân tại các địa phương khó khăn, tuyến đầu chống dịch, tình nguyện tham gia lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch - tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Tham dự và phát biểu tại đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối trong năm qua.

Bà Lệ cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; lãnh đạo cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 của TP.HCM “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đã đề ra; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2022.

Đặc biệt, tập trung lãnh đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về nghiệp vụ, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng như trong Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 15-11-2021 về nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Khối đã chỉ ra.

Tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan nhà nước trong thực hiện tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…

T.S