Thứ tư, 28/9/2022, 21h14

Không để xảy ra ách tắc khi triển khai dự án đường Vành đai 3

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị số 18 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 trên địa bàn TP.HCM.


Ban chỉ đạo triển khai 2 dự án thành phần qua địa bàn TP.HCM thuộc dự án đường Vành đai 3 do Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi (cầm hoa) làm trưởng ban

Theo Chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu việc triển khai dự án Vành đai 3 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tính cấp bách của dự án, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng dự án với quyết tâm chính trị cao nhất; coi trọng sự đồng thuận xã hội và lợi ích của người dân trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án.

Giao Ban cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 105 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 57 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết triển khai dự án.

Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp các địa phương có tuyến đường đi qua. Phát huy vai trò của ban chỉ đạo, ban chỉ huy dự án TP. Tuyệt đối không để xảy ra ách tắc bất cứ khâu nào để đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Chuẩn bị đủ nguồn quỹ đất ở, nhà ở tái định cư tại địa bàn phục vụ cho công tác bồi thường, tái định cư đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan đến dự án trên địa bàn để đề xuất cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án; đồng thời phát huy lợi thế, tiềm năng các quỹ đất vùng phụ cận, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng UBND TP định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy.

Chỉ thị của Thành ủy cũng giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội TP lãnh đạo hệ thống dân vận, mặt trận, đoàn thể các địa phương liên quan tổ chức phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp trong chính sách, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như trong quá trình triển khai thi công dự án để kiến nghị giải quyết.

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ cụ thể hóa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để tham mưu, đề xuất các cơ chế khuyến khích cán bộ, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư năng động, sáng tạo trong việc giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến dự án, chủ động tìm tòi, áp dụng những sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cho dự án.

Giao Đảng ủy Công an TP phối hợp với các cơ quan nội chính chỉ đạo tổ chức theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án. Giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM là một trong những dự án trọng điểm quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16-6-2022, với yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác toàn bộ dự án năm 2026. Đây là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

N.Trinh