Thứ ba, 6/6/2023, 16h19

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng lan tỏa mạnh

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.


Đại biểu tham quan triển lãm về việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

Tại hội nghị, ông Võ Trọng Nam (Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) khẳng định, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đề án “Chiến lược phát triển ngành văn hóa TP.HCM giai đoạn 2020-2035”.

Thời gian qua, ngành văn hóa và thể thao TP.HCM đã tập trung quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đặc biệt là trên không gian mạng, truyền thông, báo chí thông qua trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo) với nhiều bài viết, đoạn phim ngắn, infographic, các tài liệu liên quan. Hoạt động này được đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác và chia sẻ trên trang cá nhân của cán bộ, đảng viên tạo nên sức lan tỏa nhanh, rộng khắp đến các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Ngành văn hóa và thể thao TP.HCM còn tham mưu UBND TP.HCM thực hiện đề án khoa học “Phát triển tổng thể hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn TP.HCM đến năm 2035”, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phục vụ đa dạng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí cho nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thêm phong phú.


Các đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tuyên dương

Đối với bảo tàng, Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM. Chú trọng đẩy mạnh công tác thống kê, sưu tầm tài liệu, hiện vật gốc, hiện vật hình ảnh… liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng cơ sở dữ liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả hiện có 30.923 tài liệu, hiện vật, toàn bộ hiện vật được ghi chép, lập hồ sơ; các dữ liệu hiện vật được đưa vào phần mền quản lý và đang lưu giữ 29 phim tư liệu. Phối hợp hướng dẫn UBND Q.5 triển khai thực hiện nghiên cứu xây dựng đề án mở rộng và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà số 5 đường Châu Văn Liêm - Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước…

“Các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.HCM đã từng bước xây dựng, phát huy và nhân rộng những mô hình, công trình có ý nghĩa về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nhiều nội dung, hình thức và hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, làm cho văn hóa Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác”, ông Nam đánh giá.

Theo thống kê có 2.906 mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo, khu nhà trọ, chung cư… Các đơn vị đã tổ chức 2.009 hội nghị, hội thi, chương trình nghệ thuật; vận động sáng tác 1.365 tác phẩm văn học nghệ thuật; tổ chức 22.994 triển lãm ảnh, trưng bày, giới thiệu sách về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Tại hội nghị, nhiều đơn vị đã chia sẻ những cách làm hay, có sức lan tỏa về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã tuyên dương nhiều đơn vị thực hiện tốt việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Hồ Trinh