Thứ năm, 16/3/2023, 20h50

Không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu khi giải quyết thủ tục hành chính

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP.HCM và chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú (C107) khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính.


TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (hình minh họa)

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Theo văn bản, qua kiểm tra, khảo sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (bộ phận một cửa) đối với 4 đơn vị cấp huyện và 9 đơn vị cấp xã trên địa bàn TP.HCM ghi nhận vẫn còn tình trạng yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú (CT07) khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là hồ sơ đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân (xác nhận độc thân, đăng ký kết hôn) đối với các trường hợp có quá trình cư trú biến động. Vấn đề trên gây khó khăn, phiền hà cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm quy định pháp luật và làm “mất niềm tin” của người dân đối với công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Thực hiện quy định liên quan đến thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP.HCM và chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức khẩn trương, tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 104 của Chính phủ và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thực hiện Công văn số 5135 của UBND TP.HCM về việc triển khai Nghị định số 104; Công văn số 6831 của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP về việc chuẩn bị các phương án thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022; Công văn số 72 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 TP về việc khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính; và các chỉ đạo của UBND TP.HCM tại bộ phận một cửa; tuyệt đối không được yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận thông tin về cư trú.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định 104 của Chính phủ tại các đơn vị trực thuộc, nhất là bộ phận một của các cấp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy địn theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng gây khó khăn, phiền hà người dân, bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng thời, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể có cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trên toàn địa bàn TP.HCM. Chủ động nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, nhất là tại bộ phận một cửa của UBND các cấp thiết lập, công bố số điện thoại đường dây nóng (hotline) trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tiếp công dân, các nhóm trang mạng xã hội như zalo, viber, facebook, fanpage. Bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công, đồng thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân để phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan tại các khu vực tiếp nhận hồ sơ, đề xuất các phương thức hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

N.Trinh