Thứ bảy, 11/6/2022, 13h39

Lâm Đồng: Điểm sáng “Trường giúp trường”

Khi B GD-ĐT và Công đoàn Giáo dc (CĐGD) Vit Nam t chc cuc vn đng“H tr giáo dc min núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đc bit khó khăn”, S GD-ĐT tnh Lâm Đng xác đnh đây là hot đng rt thiết thc đi vi đa phương nên đã tp trung trin khai. Và 5 năm qua, Lâm Đng tr thành “đim sáng” cuc vn đng này.


Bàn giao, đưa vào s dng nhà CVGV ti Trưng THPT Đ Tông (huyn Đam Rông, tnh Lâm Đng) kinh phí do Công đoàn ngành giáo dc TP.HCM h tr

Cu ni “Trưng giúp trưng”

Nghiên cứu kết quả 5 năm triển khai cuộc vận động của Bộ GD-ĐT và CĐGD Việt Nam, gắn với phong trào “Trường giúp trường” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; và, trò chuyện với ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐGD tỉnh Lâm Đồng, tôi rất tâm đắc cách làm sáng tạo, hiệu quả của Công đoàn ngành. Trong 5 năm học qua, CĐGD Lâm Đồng trở thành “cầu nối” trong việc phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức, thực hiện phong trào “Trường giúp trường” đạt kết quả khá ấn tượng.

Sở GD-ĐT Lâm Đồng đã ban hành Chương trình 5 “Tiếp tục thực hiện quyên góp xây dựng nhà công vụ, hỗ trợ, giúp đỡ các trường học ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn” (gọi chung phong trào “Trường giúp trường”); nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB,NG,NLĐ) vùng khó khăn yên tâm công tác, gắn bó với địa phương, với ngành. Sở GD-ĐT và CĐGD Lâm Đồng cũng đã ban hành quy chế phối hợp thực hiện phong trào “Trường giúp trường”, chủ trương tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ các trường học còn khó khăn về chuyên môn, vật chất; giao Công đoàn ngành trực tiếp triển khai bài bản, chặt chẽ, hiệu quả.

Từ năm học 2016-2017, CĐGD tỉnh Lâm Đồng tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng khó khăn và nhu cầu cần giúp đỡ của các trường học vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Trên cơ sở đó, Công đoàn ngành lập kế hoạch, phân công những trường học có điều kiện giúp đỡ các trường khó khăn; vận động CB,NG,NLĐ, học sinh, sinh viên đóng góp tiền mặt, hiện vật; tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ và tu sửa, xây dựng nhà công vụ giáo viên (CVGV), các công trình nước sạch, vệ sinh tặng các trường vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.

Tổng kết từng năm học, Công đoàn ngành gắn việc đánh giá kết quả phong trào “Trường giúp trường”; đề xuất Sở GD-ĐT khen thưởng các tập thể trường học và CB,NG,NLĐ có thành tích tiêu biểu thực hiện phong trào. Nhờ đó, phong trào “Trường giúp trường” lan tỏa, tác động sâu sắc đến nhận thức, tình cảm; khơi gợi tinh thần nhân ái, kết nối tình đồng nghiệp của đội ngũ CB,NG,NLĐ trong toàn ngành.

Sc lan ta t cuc thi đua mang tính nhân văn

CĐGD tỉnh Lâm Đồng quản lý và phối hợp tổ chức hoạt động công đoàn mang tính ngành nghề đối với 22.291 CB,NG,NLĐ; trong đó, trực tiếp quản lý 65 công đoàn cơ sở (CĐCS), với 3.689 đoàn viên. Có số lượng đoàn viên đông, công tác trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục nên Công đoàn ngành rất thuận lợi tổ chức phong trào thi đua mang tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Với phương châm “nhiều đơn vị giúp một đơn vị”, nhằm tập trung nhiều nguồn lực thực hiện phong trào hiệu quả nhất; nhất là, sau năm học đầu tiên (2016-2017), Công đoàn ngành phân công cụ thể: Trường có điều kiện giúp trường khó khăn. Thật bất ngờ, phong trào nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, nhiều đơn vị (dù không được phân công) vẫn tự nguyện đăng ký tham gia. Để phát triển phong trào rộng khắp và mang tính xã hội cao, các năm học kế tiếp, CĐGD Lâm Đồng đã “đổi phương án”, không phân công “cứng” mà tổ chức thành cuộc vận động đóng góp tự nguyện đối với tất cả các loại hình trường học, các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Đáng ghi nhận là ngoài các trường, cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng, phong trào còn lôi cuốn nhiều CĐCS thuộc liên đoàn lao động các huyện, thành phố tham gia. Và, qua quan hệ công tác, CĐGD Lâm Đồng còn nhận được sự giúp đỡ quý báu về tinh thần lẫn vật chất của CĐGD Việt Nam, các CĐGD tỉnh, thành bạn, làm cho phong trào phát triển mạnh, tạo “dấu ấn” tốt trong CĐGD cả nước.


Bàn giao công trình giếng khoan tng Trưng THPT LangBiang (huyn Lc Dương) do các trưng đóng góp

Qua 5 năm học (2016-2021) triển khai phong trào “Trường giúp trường”, các trường học đã phối hợp tổ chức hàng chục cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm... hỗ trợ về chuyên môn - nghiệp vụ; đến nay, đã có 259 lượt trường học, cơ sở giáo dục, CĐCS các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh quyên góp, hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng tiền mặt và hàng chục ngàn phần quà (đồ dùng học tập, bàn ghế, sách giáo khoa, vở, cặp, bút, giày dép, quần áo, vật dụng sinh hoạt văn hóa, thể thao...) tặng cho 25 trường học vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS khó khăn và đã có 16.640 lượt học sinh nghèo, học sinh người DTTS được giúp đỡ trong học tập.

Với số tiền vận động, CĐGD Lâm Đồng đã phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường xây dựng được 17 nhà CVGV; 2 nhà bán trú học sinh; 8 giếng khoan, công trình nước sạch, xây mới 2 nhà vệ sinh, nhà tắm và sửa chữa nhiều nhà CVGV cũ, xuống cấp tại các trường vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS trong tỉnh; giải quyết kịp thời nhu cầu bức xúc về chỗ ở, điều kiện dạy và học, sinh hoạt của giáo viên, học sinh; động viên đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, cống hiến.

Ông Ngô Văn Sơn cho biết, mỗi năm học, có từ 40-50 CĐCS trường học, các đơn vị đăng ký giúp đỡ các trường khó khăn; cụ thể: Năm học 2016-2017, có 40 CĐCS trường và 2 phòng GD-ĐT quyên góp hơn 1 tỷ đồng xây 5 nhà CVGV, 3 công trình nước sạch; các trường, đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT đóng góp 450 triệu đồng tặng quà cho học sinh, giáo viên các trường khó khăn. Năm học 2017-2018, có 46 CĐCS trường quyên góp gần 900 triệu đồng xây 2 nhà CVGV; nhiều đơn vị vận động 500 triệu đồng mua vật dụng tặng các trường. Năm học 2018-2019, có 41 CĐCS trường đóng góp xây 1 nhà CVGV và làm 1 giếng khoan. 2 năm học (2019-2020 và 2020-2021), dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19; song, phong trào “Trường giúp trường” vẫn đẩy mạnh, 90 CĐCS trường học, CĐCS các địa phương đóng góp gần 2,3 tỷ đồng xây nhà CVGV, công trình vệ sinh, nước sạch tặng các trường khó khăn...

Bên cạnh đó, các CĐCS thuộc liên đoàn lao động 8 huyện, thành phố cũng đã vận động CB,CNVC,NLĐ đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng hỗ trợ các trường học vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS khó khăn. Đặc biệt, với phong trào “Tỉnh giúp tỉnh”, CĐGD TP.HCM đã hỗ trợ 1 tỷ đồng xây 2 nhà CVGV (tại Trường THPT Quang Trung, huyện Cát Tiên và Trường THPT Đạ Tông, huyện Đam Rông); CĐGD TP.Hà Nội hỗ trợ 500 triệu đồng xây 1 nhà CVGV tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, huyện Đam Rông.

Phong trào “Trường giúp trường” của ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã lan tỏa, tác động sâu sắc trong xã hội, được đội ngũ CB,NG,NLĐ trong các nhà trường và CNVC,NLĐ các đơn vị trong toàn tỉnh tích cực tham gia. Ngoài giải quyết kịp thời nhu cầu cơ bản về chỗ ở, sinh hoạt, phong trào còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc ta, động viên đội ngũ nhà giáo yên tâm “gieo chữ” ở các vùng khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả sự nghiệp giáo dục nói chung, nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS nói riêng.

Trong năm học 2021-2022, Lâm Đồng đặt chỉ tiêu 100% các cấp công đoàn toàn ngành thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và phong trào trường giúp trường”. “Chúng tôi chỉ là người hướng dẫn, định hướng và kết nối giữa các đơn vị với nhau trong thực hiện phong trào này...” - Chủ tịch CĐGD Lâm Đồng Ngô Văn Sơn chia sẻ.

Thanh Dương Hng