Thứ sáu, 15/10/2021, 11h38

Lâm Đồng: Ngành GD-ĐT cần bổ sung 867 nhân sự

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết: Theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2021 - 2022, toàn ngành GD-ĐT Lâm Đồng cần bổ sung 867 nhân sự mới, làm việc tại các cấp học.

Theo đó, bổ sung 867 người làm việc trong năm học mới 2021 - 2022 cụ thể: 213 nhân sự làm việc ở khối mầm non; 314 nhân sự khối tiểu học, 228 nhân sự khối THCS và 112 khối THPT. Đây là sự cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực tế các cơ sở giáo dục theo qui mô trường, lớp, số lượng học sinh.    

Hiện nay, ở Lâm Đồng khối mầm non có 231 trường và 242 điểm trường, 47.235 học sinh và 1.567 nhóm, lớp; tiểu học có  226 trường và 138 điểm trường, 137.732 học sinh/4.258 lớp; THCS có 159 trường, 82.663 học sinh/2.334 lớp; THPT có 44 trường, 38.499 học sinh/1.032 lớp; THCS - THPT có 10 trường, 11.107 học sinh/289 lớp; THCS dân tộc nội trú có 7 trường, 2.306 học sinh/80 lớp; THPT dân tôc nội trú, có 2 trường, 698 học sinh/24 lớp. 

Toàn tỉnh hiện có 3.978 người làm việc ở bậc mầm non, 7.428 người ở khối tiểu học, 5.921 người ở khối THCS và 3.164 người làm việc ở khối THPT. Nhân sự toàn Ngành được UBND tỉnh giao năm 2021 là 20.491 người.

Việc cần bổ sung nhân sự cho ngành GD-ĐT Lâm Đồng đã được Sở báo cáo với Bộ GD-ĐT vào ngày 14-10-2021 - Giám đốc Phạm Thị Hồng Hải cho biết.

Tin, ảnh: Thanh Dương Hồng