Chủ nhật, 9/1/2022, 14h28

Mọi tội phạm đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh

Viện KSND Tối cao vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự và phát biểu chỉ tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành kiểm sát đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch nước đề nghị ngành kiểm sát cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đồng thời tập trung đổi mới các mặt công tác; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi nhiệm vụ; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Cùng với đó, ngành cần tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát phải “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát cần đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan, sai, không để bỏ lọt tội phạm. Đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, kinh tế.

“Ngành kiểm sát cần khắc phục tình trạng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn tồn đọng quá thời hạn, giải quyết; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các vi phạm trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, ngăn chặn sự lạm quyền, bảo đảm tinh thần “Thượng tôn pháp luật”. Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cần xem xét, đánh giá, cân nhắc thận trọng, áp dụng pháp luật linh hoạt và luôn đặt lợi ích của Nhà nước, nhân dân lên trên hết; không hình sự hóa những quan hệ dân sự, kinh tế và ngược lại; góp phần xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng, đổi mới tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội”, Chủ tịch nước đề nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2021, toàn ngành kiểm sát đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết hơn 137.000 nguồn tin về tội phạm, tăng hơn 3%; đã ban hành hơn 100.000 văn bản yêu cầu cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về phạm tội. Qua kiểm sát đã phát hiện, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 594 vụ án, đã ra quyết định hủy 147 quyết định không khởi tố vụ án. Viện kiểm sát các cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm soát việc bắt, tạm giữ hơn 75.000 người. Ngành kiểm sát cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng tăng cường các biện pháp nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; theo đó, đã thu hồi hơn 15.000 tỷ đồng.

P.V/VGP