Thứ ba, 23/2/2021, 13h56

Mỹ giảm độ khó cho bài thi quốc tịch so với dưới thời ông Trump

Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa tiến hành điều chỉnh đối với hệ thống nhập tịch và di trú, theo hướng giảm độ khó đối với bài thi quốc tịch Mỹ so với yêu cầu trước đây dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Một lớp luyện thi quốc tịch Mỹ cho người nhập cư ở bang California /// AFP/Getty
Một lớp luyện thi quốc tịch Mỹ cho người nhập cư ở bang California. AFP/GETTY
Theo tờ The Hill hôm 23.2, bài thi quốc tịch Mỹ vừa được tăng độ khó vào tháng 12.2020 sẽ chuyển về phiên bản “dễ thở” hơn, được áp dụng từ năm 2008.
Trước khi mãn nhiệm, chính quyền Tổng thống Trump quy định bài thi quốc tịch phải được chọn từ 128 câu hỏi, đồng thời tăng độ khó của nội dung và câu trả lời.
Theo sắc lệnh mới của Tổng thống Biden, bài thi được chuyển về phiên bản từ năm 2008, và thí sinh chỉ phải học 100 câu.
Một số nội dung của bài thi cũng được điều chỉnh, nhưng chưa rõ chi tiết của những thay đổi mới.
Website của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cung cấp tài liệu cho cả hai phiên bản bài thi năm 2020 và 2008. Cả hai đều yêu cầu kiểm tra miệng, theo đó một viên chức USCIS sẽ đặt ra một loại các câu hỏi.
Bài thi phiên bản năm 2008 chỉ bao gồm 10 trong số 100 câu theo tài liệu, trong khi phiên bản 2020 tăng lên 20 trong số 128 câu. Dù chọn phiên bản nào, di dân cần trả lời đúng 60% số câu hỏi nếu muốn thông qua.
USCIS sẽ sử dụng phiên bản bài thi năm 2008 đối với các di dân nộp đơn nhập tịch Mỹ trước ngày 1.12.2020 và từ ngày 1.3.2021 trở đi. Các đương đơn nộp trong khoảng giữa hai thời điểm này sẽ có quyền chọn phiên bản bài thi phù hợp.
Theo Thụy Miên/TNO