Thứ tư, 13/1/2021, 16h16

Năm 2021, hệ thống GDNN dự kiến tuyển 2,5 triệu người

Theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN, Bộ LĐ-TB&XH), trong năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đều đạt được kết quả tiến bộ. Cụ thể, năm 2020, hệ thống GDNN trên cả nước tuyển được 2.280 ngàn người, đạt 100,9% kế hoạch năm; trong đó tuyển sinh trình độ TC, CĐ 580 ngàn người; tuyển sinh trình độ sơ cấp và các hình thức đào tạo nghề nghiệp khác 1.700 ngàn người (đạt 101,2% kế hoạch năm). Năm 2021, hệ thống GDNN dự kiến tuyển sinh 2,5 triệu người, trong đó: CĐ 260 ngàn người; TC 340 ngàn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 1.900 ngàn người (trong số này có 1.500 ngàn lao động nông thôn, 30 ngàn người khuyết tật). Song song đó, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông nhằm phát triển quy mô đào tạo; tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động là những nhiệm vụ chủ yếu mà Tổng cục GDNN tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030; đẩy mạnh chuyển đổi số trong GDNN; hoàn thành quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng mở, thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào GDNN; phấn đấu đến năm 2025, số cơ sở GDNN ngoài công lập chiếm 40%; thực hiện đào tạo đặt hàng theo đầu ra; tăng cường kiểm định, hậu kiểm theo hướng trả chi phí theo đầu ra; sớm chấm dứt việc đăng ký, giao chỉ tiêu hoạt động GDNN. Đồng thời kết nối cung - cầu lao động, hạn chế tối đa tình trạng đào tạo không gắn với cung - cầu của thị trường lao động…

T.Anh