Thứ ba, 25/1/2022, 11h47

Năm 2021: Tạp chí Giáo dục TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng 25-1, Tạp chí Giáo dục TP.HCM tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức người lao động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Tạp chí, năm 2021 thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đơn vị đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác.

Đơn vị triển khai quán triệt, xây dựng các kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức, người lao động góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển.

Trong thực hiện Nghị quyết hội nghị 2021, đơn vị đã hoàn thành công tác tuyên truyền xuất bản các số báo thường kỳ và số báo đặc biệt. Triển khai thực hiện tốt các chương trình phía sau mặt báo như tư vấn tuyển sinh lần thứ 13, tư vấn hướng nghiệp lần thứ 14, chương trình treo bảng tuyên truyền an toàn giao thông trước cổng trường, cuộc thi MC nhí…

Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức, người lao động theo nhu cầu đơn vị; thực hiện tốt công tác chăm lo Tết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chế độ nâng lương, nghỉ thai sản  theo quy định của Luật Lao động…

Trong năm, đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Các chỉ tiêu theo Nghị quyết hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 cơ bản hoàn thành. Cụ thể, 100% CB-VC-NLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; Chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; Cử cán bộ đi học cao cấp chính trị; trung cấp lý luận chính trị đạt chỉ tiêu; đạt 67% giải báo chí.

Đơn vị đã thực tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, viên chức, người lao động luôn đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế đơn vị.  Người dứng đầu cơ quan luôn thực hiện tốt dân chủ trong quản lý và điều hành  hoạt động của đơn vị, trong sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động.

Bước vào năm 2022, năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng vào cuộc sống, Tạp chí Giáo dục  TP.HCM quán triệt sâu sắc các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, phát huy những kết quả đạt được; nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong năm vừa qua.

Cán bộ phóng viên, nhân viên đơn vị tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh đảm bảo đúng nội dung, tôn chỉ mục đích của tạp chí theo hướng tang tính chuyên môn về giáo dục, tang thời sự xã hội nghề nghiệp; nối kết bạn đọc bằng các diễn đàn, chuyên mục, cuộc thi.

Tiếp tục công khai công tác phát hành đến hầu hết các cơ sở giáo dục trên toàn TP, mở rộng ra các nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động cơ hữu, thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ. Thực hiện tốt nội dun các cuộc vận động và phong trào thi đua của TP bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện đơn vị. Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Năm 2022, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022 với các chỉ tiêu xuất bản 52 kỳ tạp chí, xuất bản 20 kỳ ấn phẩm phụ, xuất bản sách, sổ tay. Đơn vị xây dựng, phát triển nhân sự với 1 trung cấp lý luận chính trị, 1 đảng viên, 100% cán bộ, phóng viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến, 5 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 giải giải báo chí.

Đối với danh hiệu tập thể, đơn vị phấn đấu đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể lao động xuất sắc, công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi hội nhà báo tốt…

N.Trinh