Thứ tư, 26/1/2022, 09h47

Năm 2025, thu hút 50% học sinh học nghề

Đến năm 2025, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo cho phục hồi phát triển kinh tế, xã hội. Chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước Asean-4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. Đây là một số nội dung trong chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 vừa được Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, từ 2021-2025, GDNN thu hút 40-50% học sinh tốt nghiệp THCS, THPT học nghề; đến năm 2030, con số này là 50-55%. Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 25% lực lượng lao động (đến 2030 là 50%); tỷ lệ lao động có các kỹ năng CNTT đạt 80% (90% vào năm 2030); ít nhất 30% cơ sở GDNN và 50% chương trình đào tạo các ngành nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Phấn đấu khoảng 80% ngành nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia. Phấn đấu có khoảng 70 trường chất lượng cao, trong đó 3 trường thực hiện chức năng trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao; 6 trường thực hiện chức năng trung tâm vùng đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao; 40 trường tiếp cận trình độ các nước Asean-4 và 3 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20. Đến năm 2030, GDNN phấn đấu có 90 trường chất lượng cao…

T.Anh