Thứ sáu, 26/11/2021, 09h02

Nâng cao nghiệp vụ dạy tiếng Anh cho giáo viên Việt Nam

Từ thành công của chương trình thí điểm Chứng chỉ Năng lực toàn cầu (New Zealand Global Competence Certificate - NZGCC) lần 1, năm 2021, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) tiếp tục trao học bổng cho giáo viên Việt Nam nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh, hướng tới trang bị các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21. Cụ thể, ENZ cung cấp 20 học bổng toàn phần cho chương trình NZGCC và nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh do các giảng viên ĐH Massey trực tiếp hướng dẫn. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), năng lực toàn cầu là khả năng nhận thức các vấn đề địa phương và toàn cầu trong bối cảnh đa văn hóa, từ đó thấu hiểu và tôn trọng quan điểm, thế giới quan của người khác. Trong kỷ nguyên 4.0, các cá nhân được trang bị kỹ năng công dân toàn cầu sẽ có nhiều cơ hội phát huy ưu thế, đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững trong một xã hội hài hòa và tôn trọng khác biệt văn hóa, cũng như các mục tiêu phát triển con người toàn diện.

Được biết, trong khóa học đầu tiên năm 2020, 35 giáo viên Việt Nam đã hoàn thành các nội dung học mang tính tương tác cao, xoay quanh 4 chủ đề: Nhận thức bản thân, nhận thức về người khác, trí tuệ cảm xúc và kết nối toàn cầu. Đồng thời, học phần nâng cao nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh cũng được tích hợp vào chương trình nhằm bổ trợ, cập nhật các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ hiệu quả trước những xu hướng mới trong giáo dục…

T.B