Thứ sáu, 28/8/2020, 17h01

Ngân hàng Đông Nam Á-CN Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản

Ngân hàng Đông Nam Á- chi nhánh Hồ Chí Minh xin thông báo bán đấu giá tài sản là: xe ô tô CHEVROLET CRUZE, giá khởi điểm là 291 triệu đồng, cọc: 50 triệu đồng. Xe ô tô CHEVROLET CRUZE, giá khởi điểm là 273 triệu đồng, cọc: 50.000.000 đồng. Xe ô tô CHEVROLET CRUZE, giá khởi điểm là 335triệu đồng, cọc: 50 triệu đồng. Xe ô tô CHEVROLET ORLANDO, giá khởi điểm là 342 triệu đồng, cọc: 50 triệu đồng.

Thời gian xem tài sản từ 24/08 đến 28/08. Thời gian xem tài sản dự kiến 14 giờ ngày 28/08/2020 tại BX Thủ Đức. Liên hệ: 0902.148.199 A.Chinh

T.D.V