Thứ năm, 8/4/2021, 10h16

Ngân hàng Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản

Ngân hàng Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản là: xe ô tô nhãn hiệu CAMC (giá KĐ 563.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Hyundai HD320 (giá KĐ 1.590.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Colorado (giá KĐ 511.000.000 đồng), 2 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 (giá KĐ 226.000.000 đồng, 206.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Toyota vios E (giá KĐ 327.000.000 đồng), xe ô tô nhãn hiệu Kia Sedona (giá KĐ 713.000.000 đồng). Thời gian đăng ký xem, mua tài sản 09/04 đến 14/04/2021.

Ngày dự kiến mở phiên đấu giá ngày 15/04/2021.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0903.02.98.03 A.Thịnh.

T.D.V