Thứ bảy, 19/9/2020, 17h11

Ngành Giáo dục quận 5: Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực

Ngành Giáo dục quận 5 vừa tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn Ngành GD-ĐT TP.HCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND; ông Lê Tấn Tài - Chủ tịch UBMTTQVN quận 5; ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ - Phó Chủ tịch UBND quận 5; bà Hồ Thị Trúc Giang - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 5; và toàn thể thầy cô giáo là cán bộ quản lý các bậc học của quận.

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Hải - Trưởng phòng GD-ĐT cho biết, năm học 2019-2020 là năm tổng kết thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, toàn ngành chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng phát triển giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Ngành giáo dục tiếp tục xây dựng các lạo hình dạy và học ở các cấp học, cụ thể như:

+ Khối mầm non: Có 34 cơ sở giáo dục với 970 học sinh nhà trẻ, 6.133 học sinh mẫu giáo, 100% trẻ tham gia bán trú, có 6 trường đạt chuẩn quốc gia gồm MN Họa Mi 1, MN Họa Mi 2, MN Họa Mi 3, Màm non Vàng Anh, MN Sơn Ca, MN 8. Trường tiên tiến hiện đại theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế thực hiện tại trường MN Vàng Anh từ năm học 2016-2017.

+ Khối tiểu học: Có 17 trường dạy 2 buổi/ ngày, với 16.041 học sinh, có 15 trường dạy tiếng Anh tăng cường, 4 trường dạy tiếng Hoa, 4 trường dạy chương trình tiếng Anh tích hợp, 100% học sinh tiểu học của quận được học ngoại ngữ, trường tiểu học Bàu Sen thực hiện theo mô hình tiên tiến hiện đại.

+ Khối THCS: Có 7 trường với 12.443 học sinh, 100% học sinh THCS được học ngoại ngữ, đang tiến hành xây dựng trường THCS Kim Đồng, THCS Hồng Bàng theo mô hình hội nhập khu vực và quốc tế.

+ Khối phổ cập giáo dục - xóa mù chữ: Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 5 thực hiện phổ cập, bổ túc công tác xóa mù chữ.

Bên cạnh đó ngành cũng thường xuyên rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, cải tạo nâng cấp sửa chữa trường học, tăng cường trang thiết bị trong giai đoạn tới. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ nhà giáo. Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống…

Theo ông Hải, nhiệm vụ của năm học 2020-2021, ngành sẽ quán triệt và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục, hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm 2020-2025, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non; nâng cao chất lượng toàn diện, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả theo chương trình sách giáo khoa mới; từng cấp học cần có kế hoạch tích cực, cụ thể để thực hiện hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn mà ngành giáo dục đề ra. Với sự quan tâm của Đảng bộ quận 5, Đảng ủy - UBND 15 phường, sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể, toàn ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực quản lý và chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Lê Trí