Thứ bảy, 22/6/2024, 12h05

Nghị quyết thay thế Nghị quyết 119: “Cú hích” cho Đà Nẵng phát triển

Ti đt 1 k hp th 7, Quc hi khóa XV, các đi biu đã tho lun v d tho ngh quyết ca Quc hi v t chc chính quyn đô th và thí đim mt s cơ chế, chính sách đc thù phát trin TP.Đà Nng. Đây đưc xem là “cú hích” to đà cho TP bên b sông Hàn bt phá và phát trin.


Quc hi đang tho lun ngh quyết mi thay thế Ngh quyết 119 nhm to điu kin cho Đà Nng bt phá và phát trin

Ngh quyết s 119 - “chiếc áo đã cht”

Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 ngày 15-4-2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội. Chính phủ đã có tờ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng.

Mục đích xây dựng dự thảo nghị quyết là xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm phát huy tính ưu việt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập của mô hình chính quyền đô thị tại Nghị quyết số 119/2020/QH14; tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá, giải quyết các điểm nghẽn, nút thắt về phát triển kinh tế - xã hội của TP, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng như mục tiêu đã đặt ra tại các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Bước qua năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết 119, Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả nổi bật. Tuy nhiên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của UBND quận, phường; về liên thông cán bộ và biên chế công chức phường; về thẩm quyền của HĐND quận, phường. Nghị quyết chủ yếu tập trung vào thí điểm mô hình chính quyền đô thị; còn thiếu các cơ chế, chính sách đặc thù mang tính vượt trội, đột phá, có tính động lực, lan tỏa.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 43 diễn ra vào tháng 3-2024, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 119, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn TP phát huy tính ưu việt của mô hình. Đà Nẵng đề xuất Trung ương xem xét cho TP áp dụng chính thức mô hình chính quyền đô thị trong thời gian tới. Để thực hiện được điều này, TP cần những cơ chế, chính sách đặc thù tương tự như một số địa phương khác đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua và các cơ chế, chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm tạo ra các động lực tăng trưởng mới để TP phát triển bứt phá hơn...

Xây dng cơ chế đc thù, vưt tri đ Đà Nng bt phá

Các nội dung của chính sách trong dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 trên cơ sở tiếp tục thực hiện các chính sách của Nghị quyết 119 đang thực hiện có hiệu quả; bỏ các nội dung, chính sách không còn phù hợp. Đồng thời, sửa đổi bổ sung theo 2 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 30 chính sách cụ thể.


Đà Nng hưng ti phát trin thành TP cng bin, đô th quc tế

Tại đợt 1 kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội cơ bản ủng hộ việc ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết 119 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc ban hành nghị quyết mới nhằm thể chế hóa Nghị quyết 43-NQ của Bộ Chính trị và Kết luận số 79-KL/TW ngày 13-5-2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, cơ chế tự chủ và tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành TP văn minh, hiện đại, là TP cảng biển, đô thị quốc tế.

Thực tế cho thấy, thời gian qua Đà Nẵng đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận nhưng vẫn gặp khó khăn trong nỗ lực xây dựng và phát triển theo các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội như cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, nhân lực khoa học công nghệ, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; thu hút nguồn lực đầu tư ngoài Nhà nước... Vì vậy, việc sớm ban hành nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng để thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị và tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc hiện nay cho TP.Đà Nẵng. Điều này sẽ cởi “nút thắt”, tạo động lực giúp TP phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, cơ bản các ý kiến nhất trí ban hành nghị quyết của Quốc hội để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 về phát triển TP.Đà Nẵng nhằm đạt mục tiêu các nghị quyết của Trung ương đã đề ra. Góp phần tăng cường nguồn lực tài chính, cơ chế tự chủ và tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành TP văn minh, hiện đại, là TP cảng biển, đô thị quốc tế, phát triển không chỉ riêng Đà Nẵng mà thúc đẩy lan tỏa phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo ông Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Hàn Giang