Thứ bảy, 7/12/2019, 20h47

Ngồi nhà… làm thủ tục hành chính

Chiu 9-12, Thng Chính ph s ch trì khai trương Cng dch v công quc gia (DVCQG). Đây là du n quan trng trong mc tiêu Chính ph ly ngưi dân, doanh nghip (DN) làm trung tâm phc v.

Thông tin này được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cung cấp tại buổi họp báo giới thiệu Cổng DVCQG ngày 7-12.

Cổng DVCQG bao gồm 6 cấu phần chính: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC) và bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến TTHC; nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các cổng dịch vụ công (DVC) cấp bộ, cấp tỉnh; nền tảng thanh toán trực tuyến; hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, DN; tích hợp các DVC trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống hỗ trợ trực tuyến và tổng đài hỗ trợ.

Cổng DVCQG cung cấp 7 chức năng chính: Chức năng đăng nhập một lần, sử dụng 1 tài khoản của Cổng DVCQG để đăng nhập cổng DVC của bộ, của địa phương. Tra cứu về thông tin TTHC, DVC của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc. Theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết TTHC, DVC. Hỗ trợ thực hiện TTHC, DVC theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện DVC.

Bên cạnh đó, tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết TTHC, DVC, chuyển xử lý và theo dõi chi tiết tình trạng xử lý của bộ, ngành, địa phương. Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện TTHC, DVC sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán. Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết TTHC, DVC.

Lợi ích mang lại cho người dân, DN và cơ quan Nhà nước là trong quá trình vận hành, Cổng DVCQG sẽ là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về TTHC và cung cấp, hỗ trợ thực hiện DVC theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong thực hiện DVC.

Chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất (dichvucong.gov.vn), bằng một tài khoản duy nhất, người dân, DN có thể đăng nhập được đến tất cả các cổng DVC cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện DVC trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Đồng thời, với vai trò đầu mối kết nối với các cổng DVC, cơ sở dữ liệu, việc thực hiện DVC trực tuyến qua Cổng DVCQG sẽ giúp người dân, DN thuận lợi hơn nhiều do có thể tái sử dụng các thông tin đã có và tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện TTHC, đặc biệt là những TTHC có liên quan đến nhiều cơ quan.

Tại thời điểm khai trương, Cổng DVCQG sẽ cung cấp các DVC, bao gồm 5 DVC thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố là: Đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình), dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ DN) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện.

Bên cạnh đó cung cấp 4 DVC thực hiện tại cấp bộ: Cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với DN.

Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số DVC. Cụ thể, tại TP.HCM là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế; Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là đăng ký khai sinh…

Trong quý I/2020 sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích hợp lên Cổng DVCQG 15 DVC thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ.

T.Ban