Thứ bảy, 11/1/2020, 20h29

Người làm công tác dân vận không thể yếu kém

Ngày 11-1, Ban Dân vn Thành y TP t chc Hi ngh tng kết công tác dân vn và quy chế dân ch cơ s năm 2019; trin khai phương hưng nhim v năm 2019. Ti đây, bà Võ Th Dung - Phó Bí thư Thành y TP nhn mnh: “Không b trí cán b yếu kém, b k lut làm công tác mt trn, các t chc chính tr - xã hi...”.

Phó Bí thư Thành y TP.HCM Võ Th Dung trao Bng khen cho các tp th

Theo bà Dung, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 đạt được nhiều kết quả rõ nét, đi vào trọng tâm, có sản phẩm cụ thể, thiết thực, nhất là tập trung vào những lĩnh vực quan tâm, bức xúc của nhân dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Mặt được lớn nhất chính là sự chuyển biến tích cực về nhận thức cán bộ, nhân viên.

Sự chuyển biến còn thấy rõ khi các cấp chính quyền đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở với nhiều giải pháp chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.

“Có thể thấy, thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở với vai trò tham mưu tích cực của Ban Dân vận Thành ủy đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP”, bà Dung cho biết.

Năm 2020, thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, là năm có nhiều sự kiện quan trọng, bà Dung đề nghị các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác dân vận, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan địa phương, đơn vị.

Khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những nội dung dân chủ còn hình thức và phát huy dân chủ của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải gần dân, phục vụ nhân dân, tránh thái độ quan liêu, cửa quyền, hách dịch, thờ ơ, lãnh đạm đối với nhu cầu chính đáng của nhân dân. Cấp ủy Đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Với Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận TP, bà Dung yêu cầu tập trung tham mưu các giải pháp để phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và mạng xã hội, công tác dân vận phải đi vào từng ngõ ngách của đời sống.

“Không phải đợi có “sự việc”, “vấn đề” xảy ra rồi mới tìm hiểu, thu thập, nắm bắt thông tin mà phải nhanh nhạy với vấn đề của xã hội, của người dân. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung nắm bắt tình hình, những bức xúc của người dân, công nhân, người lao động, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, đền bù thu hồi đất đai, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường...”, bà Dung chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Để công tác dân vận thật sự là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền các cấp với nhân dân, bà Dung tin tưởng các cấp ủy tăng cường quan tâm thông tin đội ngũ cán bộ dân vận TP các cấp nỗ lực khắc phục hạn chế, khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, 23 tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy và 22 tập thể được nhận giấy khen của Ban Dân vận Thành ủy vì thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

Bài, ảnh: Nguyn Trinh