Thứ tư, 13/1/2021, 15h55

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân giảm nghèo

TP.Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Cần Thơ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Ngân hàng Chính sách xã h
i chi nhánh TP.Cn Thơ to điu kin cho các h thuc chương trình, đưc vay vn làm ăn

Năm 2020, chi nhánh TP.Cần Thơ đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó tích cực huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân, nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương cùng nguồn vốn cân đối từ Trung ương, được 493,779 tỷ đồng, tăng 31,25% so với năm 2019. Tổng doanh số cho vay đạt 686 tỷ đồng, với 20.351 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.         

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 150 lượt hộ nghèo, 920 hộ cận nghèo và 10.564 hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm cho 3.197 lao động; giúp 931 học sinh, sinh viên mới, có vốn để trang trải chi phí học tập…       

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ, biểu dương những thành quả của chi nhánh, nhất là đã hạ thấp tỷ lệ nợ quá hạn: “Chi nhánh tiếp tục tập trung xử lý tốt các khoản nợ đến hạn, có phương án thu hồi nợ quá hạn. Phấn đấu không để nợ quá hạn tăng so với năm 2020. Củng cố, chấn chỉnh những tổ tiết kiệm - vay vốn yếu, đồng thời phấn đấu tăng nguồn vốn tín dụng của Trung ương để mở rộng đối tượng cho vay, ưu tiên và giúp 100% hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn để ngăn chặn tín dụng đen”.       

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Đan Phưng