Thứ sáu, 17/9/2021, 14h03

Nhiều nội dung chuyển sang tự học và không kiểm tra ở cấp THCS và THPT

Nhiều nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông ở cấp THCS và THPT được Bộ GD-ĐT hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện và cả "không yêu cầu" để giảm tải, ứng phó với tình hình dịch Covid-19.
Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Bộ GD-ĐT hướng dẫn tinh giản nhiều nội dung từ lớp 6 đến lớp 12  /// NGỌC THẮNG
Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Bộ GD-ĐT hướng dẫn tinh giản nhiều nội dung từ lớp 6 đến lớp 12. NGỌC THẮNG
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký ban hành công văn hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022.
Nhiều nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự đọc...
Trong hướng dẫn thực hiện chương trình với các phụ lục kèm theo, đã chỉ rõ các nội dung giáo viên cần làm, cũng như hướng dẫn học sinh tự học, học sinh tự đọc, học sinh tự thực hiện…
Nội dung dạy học được điều chỉnh, theo Bộ GD-ĐT là để bảo đảm tính phù hợp trong điều kiện giãn cách, người học phải thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua giảng dạy trực tuyến và dạy học trên truyền hình của giáo viên, ứng phó diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn thực hiện chương trình cấp THCS, THPT tại công văn này, bảo đảm chủ động, linh hoạt ứng phó với các tình huống của dịch Covid-19 tại địa phương.
Kịp thời tổ chức dạy học những nội dung kiến thức cơ bản theo yêu cầu cần đạt của chương trình, làm cơ sở để tiếp tục dạy học các nội dung còn lại, kết hợp với việc tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản đã học cho các nhóm đối tượng học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.
Văn bản của Bộ GD-ĐT chỉ đạo không kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.
Giữ lại các yêu cầu tối thiểu cần đạt
Lý giải thêm về nguyên tắc xây dựng văn bản trên, đại diện Bộ GD-ĐT, cho biết: “Hướng dẫn thực hiện chương trình đã kế thừa các văn bản trước đây của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn tinh giản chương trình nhưng không làm mất đi tính hệ thống và vẫn đảm bảo các nội dung cốt lõi giúp các em học sinh phát triển phẩm chất, năng lực, có được kiến thức và kỹ năng, giúp các em tham gia các kỳ thi do các cấp tổ chức”.
Nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình năm học 2021 - 2022 được thực hiện theo nguyên tắc giữ lại yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học, lớp học, không yêu cầu học sinh thực hiện các nội dung học tập nâng cao, trùng lặp giữa các môn học, các nội dung đã quá cũ so với kiến thức khoa học hiện đại.
Một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng đối với lớp học từ lớp 7 đến lớp 12 theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2006.
Bộ GD-ĐT cho rằng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và gần 2 triệu nhà giáo các cấp học chưa thể tiếp tục theo phương thức dạy học trực tiếp. Chuyển sang dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình là lựa chọn thích ứng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Đây là hình thức có nhiều ưu điểm nhưng cũng không ít thách thức.
Hướng dẫn thực hiện chương trình của Bộ GD-ĐT là cơ sở để các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh có cách tiếp cận để đảm bảo yêu cầu đầu ra của chương trình giáo dục trung học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
Theo Tuệ Nguyễn/TNO