Thứ bảy, 9/9/2023, 11h12

Nhiều quy định mới về biển số xe định danh

Thông tư 24 ca B Công an quy đnh v cp, thu hi đăng ký, bin s xe cơ gii có hiu lc t ngày 15-8. Thông tư này có nhiu đim mi v đăng ký, cp bin s đnh danh đăng ký xe nhm đm bo qun lý xe đăng ký chính ch; hay vic đăng ký, cp bin s xe trúng đu giá... Đ ngưi dân nm rõ thông tin, CSGT TP.HCM đã có nhiu lưu ý quan trng.


Bình quân mi ngày TP.HCM có khong 135 ô tô và 598 mô tô đăng ký mi

Qun lý theo s đnh danh cá nhân

Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số. Cụ thể, đối với chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Với chủ xe là người nước ngoài, biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số căn cước công dân do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đối với chủ xe là tổ chức, biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập. Trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh, thành phố này sang tỉnh, thành phố khác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Theo đánh giá, đăng ký, cấp biển số định danh là điểm mới, trọng tâm của Thông tư số 24, thay đổi toàn bộ phương pháp quản lý xe từ trước tới nay khi trước đây quy định biển số gắn theo xe. Đây cũng là quy định bước đầu để tiến tới cấp đăng ký xe điện tử, tạo thuận lợi trong việc tích hợp với ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dân không phải mang nhiều loại giấy tờ khi tham gia giao thông cũng như khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí đi lại của người dân nhưng vẫn đảm bảo thông tin chính xác, nhanh chóng và hiệu quả.

Trưng hp bán xe

Theo thống kê, TP.HCM hiện đang quản lý 8.953.004 phương tiện, trong đó có 913.994 xe ô tô và 8.039.010 xe mô tô. So với cùng kỳ năm 2022, tổng số phương tiện đang quản lý tăng 3,36% (ô tô tăng 7,69%, mô tô tăng 2,89%). Trong 6 tháng đầu năm 2023, bình quân mỗi ngày TP.HCM có khoảng 135 ô tô và 598 mô tô đăng ký mới.


Theo Thông tư 24 ca B Công an, bin s xe đưc qun lý theo s đnh danh cá nhân

Đối với trường hợp chủ xe được quyền mua, bán, cho, tặng kèm theo biển số khi Thông tư 24 có hiệu lực, Thượng tá Đoàn Văn Quới (Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) cho biết, từ ngày 15-8, theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư 24 của Bộ Công an, chỉ có trường hợp chủ xe chuyển quyền sở hữu kèm theo biển số trúng đấu giá, các trường hợp còn lại chủ xe không được bán xe kèm theo biển số.

H sơ, th tc đăng ký sang tên xe, xut trình giy t liên quan đến cá nhân, t chc s dng xe và np h sơ, giy t như sau: Giy khai đăng ký xe (trong đó ghi rõ quá trình mua bán và cam kết chu trách nhim v ngun gc hp pháp ca xe); chng t chuyn quyn s hu xe ca ch xe và chng t chuyn quyn s hu xe ca ngưi bán cui cùng (nếu có); chng t l phí trưc b; chng nhn thu hi đăng ký bin s xe.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá thì chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi. Chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu. Chứng từ chuyển quyền sở hữu phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác, được chuyển quyền sở hữu xe theo quy định của pháp luật.

Đối với xe được cho, tặng mà không thực hiện được chuyển đổi sở hữu, Thượng tá Đoàn Văn Quới cho biết, theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 39 Thông tư 24, đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15-8 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Xe đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15-8 thì biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo đúng quy định. Trong khi đó, xe đã đăng ký biển 3 số hoặc biển 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang tên biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe, hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của thông tư này thì thực hiện thu hồi biển số đối với loại biển 3 số hoặc biển 4 số và cấp đổi sang biển số định danh theo đúng quy định.

Trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người, nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu, Thông tư 24 có quy định tại Điều 31 về giải quyết đăng ký sang tên đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân.

Kiu Khánh