Thứ tư, 10/7/2024, 18h53

Nhiều trường tuyển giáo viên cho năm học mới

1/ Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Tân Thông Hội có nhu cầu tuyển dụng 1 giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh và 1 nhân viên thư viện.

Mọi chi tiết theo dõi tại website: https://thpttanthonghoi.hcm.edu.vn/

Vui lòng liên hệ qua email: c3tanthonghoi.tphcm@moet.edu.vn; Số điện thoại: 028.37961848

2/ Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Phú Hòa có nhu cầu tuyển dụng 3 giáo viên môn Toán, 2 giáo viên môn Tiếng Anh.

Mọi chi tiết theo dõi tại website: thptphuhoa.hcm.edu.vn.

Vui lòng liên hệ qua email: thptphuhoa.hcm.edu.vn; Số điện thoại: 028.37973.859

3/ Năm học 2024 - 2025, Trường THPT  An Nhơn Tây có nhu cầu tuyển dụng 15 giáo viên gồm: 3 GV môn Toán, 3 GV môn Ngữ văn, 1 GV môn Tiếng Anh, 3 GV môn Sử, 1 GV môn Địa lí, 1 GV môn Kỹ thuật công nghiệp, 1 GV môn Giáo dục thể chất và 2 GV môn Giáo dục Quốc phòng - an ninh.

Mọi chi tiết theo dõi tại website: thptannhontay.hcm.edu.vn.

Vui lòng liên hệ qua email: c3annhontay.tphcm@moet.edu.vn; Số điện thoại: 028.37946389

4/ Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Trung Phú có nhu cầu tuyển dụng 1 nhân viên thư viện

Mọi chi tiết theo dõi tại website: thpttrungphu.hcm.edu.vn.

Vui lòng liên hệ qua email: thpttrungphu@hcm.edu.vn; Số điện thoại: 028.38927723

5/ Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Trung Lập có nhu cầu tuyển dụng 5 giáo viên gồm: 1 GV môn Toán, 1 GV môn Lịch sử, 1 GV môn Địa lý, 1 GV môn GD KTPL, 1 GV môn Tin học.

Mọi chi tiết theo dõi tại website: thpttrunglap.hcm.edu.vn.

Vui lòng liên hệ qua email: thpttrunglap@hcm.edu.vn; Số điện thoại: 028.38926818

6/ Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Quang Trung có nhu cầu tuyển dụng 8 giáo viên gồm: 1 GV môn Toán, 1 GV môn Hóa, 2 GV môn Ngữ văn, 2 GV môn Sử và 2 GV môn Giáo dục An ninh - Quốc phòng.

Mọi chi tiết theo dõi tại website: thptquangtrung.hcm.edu.vn.

Vui lòng liên hệ qua email: thptquangtrung@hcm.edu.vn; Số điện thoại: 028.38929200

7/ Năm học 2024 - 2025, Trường THPT Củ Chi có nhu cầu tuyển dụng 2 giáo viên gồm: 1 GV môn Toán, 1 GV môn Giáo dục An ninh - Quốc phòng.

Mọi chi tiết theo dõi tại website: thptcuchi.hcm.edu.vn.

Vui lòng liên hệ qua email: thptcuchi@hcm.edu.vn; Số điện thoại: 028.38920434