Thứ ba, 1/10/2019, 21h11

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2019

Mt s quy đnh trong các lĩnh vc xut khu lao đng, y tế... có nh hưng sâu rng đến toàn xã hi s có hiu lc trong tháng 10.

Quy đnh c th gn 60 ph gia phm màu đưc dùng trong thc phm

Thông tư 24/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 16-10-2019 đã ban hành danh sách các phụ gia phẩm màu cũng như các loại phụ gia khác dùng trong thực phẩm.

Thông tư này cũng nêu rõ các nguyên tắc khi sử dụng các loại phụ gia, đó là:

- Chỉ sử dụng những phụ gia được phép sử dụng và sử dụng đúng đối tượng thực phẩm;

- Phụ gia phải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, an toàn thực phẩm theo quy định;

- Không vượt quá mức sử dụng tối đa cho phép;

- Hạn chế đến mức thấp nhất lượng phụ gia cần thiết để đạt được hiệu quả mong muốn;

- Chỉ sử dụng phụ gia nếu không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không lừa dối người tiêu dùng…

L phí cp căn cưc công dân ch t 30.000 đng/th

Thông tư 59/2019/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân do Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 16-10-2019 đã quy định cụ thể mức lệ phí phải nộp khi cấp, cấp lại, đổi thẻ căn cước công dân.

Theo đó, chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ căn cước công dân: phải nộp lệ phí 30.000 đồng/thẻ; đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ hay khi công dân có yêu cầu 50.000 đồng/thẻ; cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ.

Thông tư cũng quy định một số trường hợp được miễn hay không phải nộp khoản lệ phí này.

Ngưi thuc huyn nghèo đi xut khu lao đng đưc vay 100% vn

Theo Quyết định 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đến năm 2020, người lao động tại các huyện nghèo có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay tối đa bằng 100% chi phí người lao động phải đóng theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà không cần thực hiện các biện pháp bảo đảm.

Tuy nhiên, để được vay vốn, người lao động phải có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo và được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc, cũng như đã ký hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định.

Quyết định được áp dụng từ ngày 25-10-2019.

Thí đim hot đng y hc gia đình

Thông tư 21/2019/TT-BYT hướng dẫn thí điểm hoạt động y học gia đình sẽ có hiệu lực từ ngày 15-10-2019 quy định, điều kiện để trở thành bác sĩ gia đình là bác sĩ đa khoa, chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và có một trong các điều kiện:

- Có văn bằng bác sĩ nội trú hoặc chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;

- Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 3 tháng;

- Có giấy chứng nhận theo học từng đợt học có các nội dung ghi trong giấy xác nhận, tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình với tổng thời gian tối thiểu 3 tháng.

T.S