Chủ nhật, 18/10/2020, 12h49

Những đóng góp nổi bật của ông Nguyễn Thiện Nhân cho TP.HCM

Sáng 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết sau 4 ngày, Đại hội làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đảng bộ TP, Nhân dân TP vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân TP với tinh thần vì cả nước, cùng cả nước.  

Đây là những văn kiện quan trọng, thể hiện ý chí, bản lĩnh và nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân TP, là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển TP trong 10 năm tới và hướng tới năm 2045.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP, đại diện cho trí tuệ, ý chí, bản lĩnh và nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân TP tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thành công của Đại hội lần này là động lực tinh thần và chính trị mạnh mẽ cổ vũ Đảng bộ và Nhân dân TP tiến lên tận dụng thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân TP; phát huy truyền thống "Bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình" để mở ra một giai đoạn phát triển mới với khí thế mới.

“Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025 ”, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ.

Thay mặt Đảng bộ TP.HCM khóa XI, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP ghi nhận những cống hiến quý báu và quan trọng của một số đồng trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X không tiếp tục tham gia khóa XI trên các lĩnh vực công tác nhưng đã đóng góp chung cho sự phát triển của TP. Đặc biệt là những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, thời gian công tác trước đây và hiện nay.

Những đóng góp nổi bật của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho Đảng bộ TP được Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh là: Tiếp tục giữ vững vai trò TP là trung tâm kinh tế lớn và là đầu tàu kinh tế cả nước; Định hướng và chỉ đạo 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển TP; Hoàn thành 50 đề án, chương trình thành phần trước Đại hội, tạo nền tảng quan trọng để phát triển TP trong giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Trưa 18-10, sau phiên bế mạc, Thành ủy TP.HCM họp báo thông tin kết quả Đại hội .

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã trả lời báo chí một số vấn đề mà người dân TP quan tâm. Cụ thể là những vấn đề liên quan đến việc thành lập TP Thủ Đức; Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh…

T.Anh - N.Trinh