Thứ năm, 30/6/2022, 22h36

Ông Lê Hiếu Giang làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Bên cạnh PGS.TS Lê Hiếu Giang được phân công nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách trường thì TS. Trương Thị Hiền cũng được phục hồi chức vụ Phó Hiệu trưởng.


Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Ngày 30-6, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã có quyết định về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trường. Theo đó, PGS.TS Lê Hiếu Giang chính thức được phân công nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách trường và TS. Trương Thị Hiền được phục hồi chức vụ Phó Hiệu trưởng.

Quyết định này nêu rõ, phó hiệu trưởng phụ trách trường là người đứng đầu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ GD-ĐT, hội đồng trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của trường.

Phó hiệu trưởng khác thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng theo sự phân công hoặc ủy quyền của phó hiệu trưởng phụ trách trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu về các quyết định của mình; kịp thời báo cáo, xin ý kiến phó hiệu trưởng phụ trách trường về những vấn đề quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm trước khi quyết định.

Theo phân công nhiệm vụ cụ thể của ban giám hiệu nhà trường, ông Lê Hiếu Giang sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và lãnh đạo trường được quy định trong Luật Giáo dục ĐH, quy chế làm việc của trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, ông Giang cũng là chủ tài khoản số 1 của nhà trường; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và trực tiếp phụ trách một số đơn vị phòng ban, khoa của trường.

Bà Trương Thị Hiền phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch tài chính, thiết bị vật tư, dự án xây dựng cơ bản, hành chính tổng hợp, quản trị cơ sở vật chất, các dự án tài trợ, nội chính… đồng thời phụ trách một số đơn vị, đoàn thể, một số khoa và trung tâm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Mê Tâm