Thứ năm, 24/6/2021, 13h50

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM

Trưa 24-6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM đối với ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.


Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962. Quê quán tỉnh Bến Tre; Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế học; Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Tháng 12-2015 đến nay, ông làm Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND TP.HCM; Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, từ tháng 6-1995 đến tháng 2-2003, ông công tác tại Thành Đoàn, giữ các chức vụ: Ủy viên BTV Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP; Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn; Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

Tháng 4-2004 đến tháng 10-2006: Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách phía Nam; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tháng 11-2006 đến tháng 1-2009: Ủy viên BCH Đảng bộ TP, Bí thư Quận ủy Quận 2.

Tháng 1-2009 đến tháng 1-2015: Phó Bí thư; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; Ủy viên BCH Trung ương Đảng Khóa XI.

Tháng 1-2015 đến tháng 12-2015: Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trước những cống hiến của bản thân, ông Nguyễn Thành Phong đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014.

Cùng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu chức chức danh các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan, Phan  Thị Thắng, Lê Hòa Bình.

Kết quả, với đa số phiếu tán thành, ông Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu, Võ Văn Hoan, Phan Thị Thắng, Lê Hòa Bình tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

N.Trinh