Thứ năm, 14/10/2021, 19h19

Quy đổi giờ dạy trực tuyến thành số tiết thực dạy

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, số tiết thực dạy là số tiết giáo viên thực hiện trên thời khoá biểu trực tuyến (livestream) cộng với số tiết dạy học trên hệ thống quản lý học tập LMS của nhà trường theo kế hoạch bài dạy của giáo viên, được xây dựng theo kế hoạch giáo dục của tổ/ nhóm môn học đã được hiệu trưởng phê duyệt.


Quy đổi giờ dạy trực tuyến thành số tiết thực dạy

Chiều 14-10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có công văn gửi Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và 21 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn về chế độ làm việc đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022.

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Nguyễn Văn Hiếu chỉ rõ, chế độ làm việc của giáo viên cùng với các chế độ chính sách khác liên quan (kiêm nghiệm, thừa giờ...) vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, vì HKI ngành giáo dục thành phố triển khai dạy học trực tuyến do dịch COVID diễn biến phức tạp, giáo viên thực hiện các công việc như dạy học, giáo dục học sinh, kiểm tra đánh giá... thông qua các công cụ trực tuyến qua internet, truyền hình.

Do đó, khi xác định chế độ làm việc của giáo viên, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường, các hoạt động cụ thể của giáo viên, trao đổi với tổ/nhóm chuyên môn xác định số tiết thực dạy, tính toán quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy, từ đó xác định tổng số tiết dạy của giáo viên (bao gồm cả các tiết quy đổi).

Sở GD-ĐT lưu ý, số tiết thực dạy là số tiết giáo viên thực hiện trên thời khoá biểu trực tuyến (livestream) cộng với số tiết dạy học trên hệ thống quản lý học tập LMS của nhà trường theo kế hoạch bài dạy của giáo viên, được xây dựng theo kế hoạch giáo dục của tổ/ nhóm môn học đã được hiệu trưởng phê duyệt.

Nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học trên internet, qua truyền hình được dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học, dạy phụ đạo cho học sinh..., hiệu trưởng căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp với giáo viên đó, hoặc tính toán quy đổi cho cả những người cùng tham gia đảm bảo đúng người đúng việc.

Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Trưởng phòng GD-ĐT đối với cấp mầm non, TH, THCS hoặc Giám đốc Sở GD-ĐT đối với cấp THPT.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT nhấn mạnh, việc quy đổi tiết dạy trực tuyến để xác định tổng số tiết dạy của giáo viên trong năm học 2021-2022 phải đúng với các quy định hiện hành. Trong trường hợp giáo viên có số tiết dạy vượt định mức giờ dạy/năm, căn cứ theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8-3-2013 của Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Yến Hoa