Thứ sáu, 3/12/2021, 15h11

Quý IV-2021: Cần gần 57.000 chỗ làm việc

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM (Falmi), nhu cầu nhân lực quý IV năm 2021 cần từ 43.654 đến 56.869 chỗ làm việc mới. Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra và tuyển dụng nhân lực phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịp Tết Nguyên Đán 2022. Phân tích xu hướng tuyển dụng của Falmi cho thấy, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành nghề, gồm: kinh doanh - thương mại từ 10.045 đến 13.086 chỗ làm việc (chiếm 23,01%); CNTT từ 3.283 đến 4.277 chỗ (7,52%); cơ khí - tự động hóa từ 2.213 đến 2.883 chỗ (5,07%); vận tải - kho bãi - dịch vụ cảng từ 2.078 đến 2.707 chỗ (4,76%); dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng từ 1.855 đến 2.417 chỗ (4,25%); du lịch - nhà hàng - khách sạn từ 1.807 đến 2.354 chỗ (4,14%); kỹ thuật điện - điện lạnh - điện công nghiệp - điện tử từ 1.689 đến 2.201 chỗ (3,87%); công nghệ lương thực - thực phẩm từ 1.606 đến 2.093 chỗ (3,68%); kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng từ 1.371 đến 1.786 chỗ (3,14 %)… Trong số này, nhu cầu nhân lực lao động qua đào tạo chiếm 87,19% tổng nhu cầu. Cụ thể, nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ ĐH trở lên là 21,07%; CĐ 19,81%; TC 26,35%; sơ cấp 19,96%. Nhu cầu tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ khá thấp (12,81%) tổng nhu cầu.

T.Anh