Thứ bảy, 7/11/2020, 11h35

Sản phẩm bảo hiểm Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện – giải pháp giúp khách hàng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bản thân và gia đình.

Sun Life Việt Nam vừa ra mắt giải pháp Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện nhằm giúp Khách hàng an tâm chăm sóc sức khỏe bằng nguồn tài chính dự phòng, đồng thời có thể tiếp tục thực hiện những hoài bão trong cuộc sống với những quyền lợi nổi bật:

- Chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, chăm sóc thai sản và nha khoa

- Chi trả chi phí điều trị ung thư theo các liệu pháp truyền thống và hiện đại

- Bảo hiểm cho cả trẻ em và người lớn đến 70 tuổi

- Hệ thống Bảo lãnh viện phí uy tín tại Việt Nam và Châu Á

- Tổng quyền lợi chi trả hàng năm lên đến 1 tỷ đồng

T.D.V