Thứ sáu, 9/7/2021, 14h40

Sẽ xét tuyển chung 1 lần cho cả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh thi tt nghip THPT 2021 c đt 1 và đt 2 s đưc xét tuyn ĐH, CĐ (sư phm) cùng mt ln, có cơ hi ngang nhau, đm bo quyn li và s công bng. Các cơ s đào to cũng không cn tính toán phương án đ dành ch tiêu li xét tuyn đt 2.


PGS.TS Nguyn Thu Thy (V trưng V Giáo dc ĐH, B GD-ĐT)

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy (Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT) cho biết đã đề xuất phương án xét tuyển ĐH, CĐ (sư phạm) chung 1 lần cho cả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT năm nay. Vụ trưởng cũng đã có những chia sẻ liên quan đến phương án này với Giáo dục TP.HCM.

+ Phóng viên: Thưa V trưng, hin nay mt s đa phương như TP.HCM, Bc Giang… dch bnh Covid-19 còn din biến phc tp, nhiu khu vc b cách ly phong ta, sng hc sinh d kiến s thi tt nghip THPT đt 2 là khá cao. Điu này có nh hưng đến công tác xét tuyn ĐH, CĐ (sư phm) không?

- PGS.TS Nguyn Thu Thy: Năm 2021, công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh, Bộ GD-ĐT cũng đã tổ chức thành công hai đợt thi tốt nghiệp THPT và sau đó là xét tuyển ĐH (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT) trong một đợt thống nhất.

Việc đã có kinh nghiệm tổ chức xét tuyển trong mùa dịch, cộng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục đa dạng hóa và kết hợp các phương thức xét tuyển đã giúp giảm bớt khá nhiều áp lực, khó khăn đối với công tác tuyển sinh năm nay. Theo số liệu chúng tôi có được, chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm khoảng 55%, chỉ tiêu xét tuyển bằng các hình thức khác chiếm khoảng 45%.

+ Xin bà cho biết, B GD-ĐT s có phương án gì đ đm bo quyn li cho thí sinh; đc bit là thí sinh din F1, F2 hoc đang b cách ly, phong ta phi tham gia thi tt nghip THPT đt 2?

- Tiếp nối kinh nghiệm từ năm trước, đối với kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ (sư phạm) năm nay, Vụ Giáo dục ĐH đã đề xuất và tham mưu với lãnh đạo Bộ GD-ĐT triển khai phương án xét tuyển ĐH, CĐ (sư phạm) bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT trong một lần, sau hai đợt thi. Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn gửi các trường.

Cụ thể, sẽ tổ chức xét tuyển, tuyển sinh ĐH sau khi đã hoàn thành cả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT (áp dụng đối với cơ sở đào tạo và thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp này để xét tuyển). Như vậy, các thí sinh thi đợt 1 và đợt 2 có cơ hội xét tuyển ngang nhau, đảm bảo quyền lợi và sự công bằng. Trong trường hợp này, các cơ sở đào tạo cũng không cần tính toán phương án để dành chỉ tiêu lại xét tuyển đợt 2, cũng giống như đã thực hiện năm 2020.

V Giáo dc ĐH đã đ xut và tham mưu vi lãnh đo B GD-ĐT trin khai phương án xét tuyn ĐH, CĐ (sư phm) bng kết qu thi tt nghip THPT trong mt ln, sau hai đt thi. B GD-ĐT s có văn bn hưng dn gi các trưng. Trong trưng hp dch bnh din biến phc tp hơn khiến cho khong cách gia 2 đt thi tt nghip THPT quá xa, B GD-ĐT s có các ch đo và hưng dn tiếp theo.

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn khiến cho khoảng cách giữa 2 đợt thi tốt nghiệp THPT quá xa, Bộ GD-ĐT sẽ có các chỉ đạo và hướng dẫn tiếp theo. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi của thí sinh, an toàn phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn không ảnh hưởng tới chất lượng tuyển sinh ĐH, CĐ (sư phạm). Quan điểm của Bộ GD-ĐT là nhất quán trong chủ trương xét tuyển chung, đảm bảo công bằng quyền lợi cho thí sinh ở cả 2 đợt thi.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị các cơ sở đào tạo chủ động chuẩn bị phương án điều chỉnh kế hoạch dạy và học để ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, các cơ sở đào tạo cần bảo đảm an toàn trong các sự kiện kết thúc năm học, lên phương án dự phòng trong công tác tuyển sinh năm 2021. Mặt khác, các cơ sở đào tạo cần chuẩn bị những điều kiện dự phòng về nhân lực, cơ sở vật chất khi có yêu cầu và theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.

+ Xin cm ơn V trưng!

Mê Tâm (Thc hin)