Thứ năm, 20/6/2024, 14h11

Sở GD-ĐT TP.HCM: Có 3 điểm mới trong tuyển dụng giáo viên TP.HCM năm học 2024-2025

Ông Tống Phước Lộc - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, công tác tuyển dụng giáo viên TP.HCM năm học 2024-2025 có 3 điểm mới so với năm học 2023-2024.


Có 3 điểm mới trong tuyển dụng giáo viên TP.HCM năm học 2024-2025

Cụ thể, ông Tống Phước Lộc thông tin, việc tuyển dụng giáo viên TP.HCM năm học 2024-2025 được áp dụng theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7-12-2023 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7-12-2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Do vậy, việc tuyển dụng viên chức đợt 1 Năm học 2024-2025 có 3 điểm mới đáng chú ý như sau:

- Người dự tuyển được đăng ký 2 nguyện vọng. Các năm trước, người tuyển dụng được đăng ký 3 nguyện vọng.

- Vòng 1 chỉ còn thi phần I (kiến thức chung) và bỏ nội dung thi phần II (ngoại ngữ), do các vị trí việc làm cần tuyển không yêu cầu ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm.

- Ngay sau kỳ tuyển dụng nếu phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới đối với vị trí việc làm có yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký thì xem xét, quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển cho đến khi đủ nhu cầu tuyển dụng phát sinh.

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD-ĐT TP.HCM đánh giá, các điểm mới này sẽ giúp TP.HCM thuận lợi hơn trong tuyển dụng giáo viên, nhất là ở các bộ môn khó tuyển. Từ đó giúp TP.HCM thực hiện hiệu quả hơn nữa Chương trình GDPT 2018.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông báo về việc tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM đợt 1, năm học 2024-2025.

Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, hiện nay Sở GD-ĐT quản lý 125 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tính đến năm 2024, có 5 đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên tổ chức tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền quy định và 29 đơn vị sự nghiệp công được Sở GD-ĐT phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức.

Sau khi tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đợt 1, năm học 2024- 2025 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chưa được phân cấp tổ chức tuyển dụng, Sở GD-ĐT tuyển dụng 30 vị trí với số lượng 337 viên chức, trong đó: 263 viên chức vị trí giáo viên các bộ môn và 74 viên chức vị trí nhân viên.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển theo 2 vòng:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung theo hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, dự kiến từ ngày 27 đến 28-7.

Nội dung kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực giáo dục. Thời gian thi 60 phút.

Kết quả thi vòng 1 được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính và nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy của người dự tuyển. Thời gian thi dự kiến từ ngày 2 đến 4-8.

Thời gian thi: 30 phút/thí sinh (bao gồm không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100 điểm.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp đăng ký 2 nguyện vọng nhưng không trúng tuyển ở nguyện vọng 1 thì được xét ở nguyện vọng 2 nếu vị trí việc làm đăng ký ở nguyện vọng 2 vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết nguyện vọng 1 (bao gồm cả việc xét nguyện vọng của người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền kề theo quy định).

Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét đủ 2 nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả thi, Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn, điều kiện với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng, cùng hội đồng thi, cùng áp dụng hình thức thi vòng 2 và chung đề thi.

Đối với các vị trí việc làm không có người đăng ký dự tuyển, Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định việc tuyển dụng theo quy định này.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Yến Hoa