Thứ năm, 26/5/2022, 21h26

Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị về kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Chiều 26-5, Sở GD-ĐT TP.HCM có báo cáo gửi UBND TP.HCM và Bộ GD-ĐT về kết quả thực hiện các kiến nghị liên quan đến kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022 tại hội đồng coi thi TP.HCM, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị với Bộ GD-ĐT về kỳ thi này tại TP.HCM.


Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định đã làm đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT tại TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM đã thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT

Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022 do Bộ GD-ĐT tổ chức. Hội đồng coi thi được thành lập tại từng địa phương. Hội đồng tại TP.HCM gồm 3 đơn vị dự thi độc lập cùng tham gia thi tại một địa điểm là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, gồm: Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư Phạm TP.HCM.

Mỗi đơn vị dự thi được cấp một mã số riêng: Sở GD-ĐT TP.HCM là 58, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM là 66, Trung học Thực hành - Đại học Sư Phạm TP.HCM là 70.

Sở GD-ĐT TP.HCM là đơn vị đại diện thực hiện khai báo dữ liệu cho cả 3 đơn vị trên phần mềm của Cục Quản lý Chất lượng - Bộ GD-ĐT triển khai. Số báo danh của thí sinh được cấp theo cấu trúc: Mã đơn vị - Mã môn thi - Mã thứ tự. Công tác coi thi do các cán bộ coi thi từ các địa phương khác được được Bộ GD-ĐT phân công đến TP.HCM thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tính công bằng, khách quan cho kỳ thi.

Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, với trách nhiệm là một đơn vị được phân công phụ trách một số khâu của quá trình tổ chức coi thi, Sở đã thực hiện đủ trách nhiệm theo quy chế và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, trong công tác sắp số báo danh và xếp phòng thi cho các môn, thấy bất thường không hợp lý từ các file xuất từ phần mềm học sinh giỏi của Bộ nhưng Sở GD-ĐT thiếu sót không tham mưu văn bản xin ý kiến Bộ GD-ĐT.

Với trách nhiệm là một đơn vị dự thi, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng - Bộ GD-ĐT duyệt cho từng bước trong các quy trình: Đăng ký, duyệt số lượng và cấp số báo danh dự thi.

Trước những hạn chế, thiếu sót theo kết quả kiểm tra tại thông báo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT ngày 18-5 liên quan đến công tác coi thi trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia tại Hội đồng thi TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức họp rút kinh nghiệm vào ngày 25-5 và cho biết không tổ chức kiểm điểm tổ chức, cá nhân nào liên quan đến kỳ thi do bộ phận tham mưu đã thực hiện đúng theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TP.HCM nhận khuyết điểm là không báo cáo bằng văn bản cho Bộ GD-ĐT về việc sắp xếp số báo danh, phòng thi của môn thi tiếng Anh. Dù vậy, cán bộ phụ trách tham mưu của Sở có trao đổi qua điện thoại với chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng để xin ý kiến về việc này và đã được hướng dẫn thực hiện.

Mỗi đội tuyển môn tiếng Anh của 3 đơn vị dự thi bố trí một phòng riêng (giống như các tỉnh thành có 1 đơn vị dự thi) đã được sắp xếp đảm bảo khoảng cách và theo sơ đồ chỗ ngồi do chủ tịch hội đồng coi thi quy định, được 3 cán bộ coi thi của 3 đơn vị khác nhau coi thi, đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc. Và Đoàn Kiểm tra giám sát của Bộ GD-ĐT đánh giá an toàn, nghiêm túc.

Kiến nghị TP.HCM không tổ chức thi chung cho cả 3 đơn vị độc lập

Qua công tác tổ chức kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT tại TP.HCM năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị Bộ GD-ĐT rà soát và điều chỉnh các quy định về tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT; thống nhất các quy định về số lượng học sinh dự thi của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thống nhất giữa hướng dẫn, quy chế và phần mềm tổ chức thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT.


Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị Bộ GD-ĐT nhiều nội dung về Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT tại TP.HCM

Trên cơ sở quy mô và chất lượng giáo dục của TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị Bộ GD-ĐT chấp thuận số lượng học sinh/môn thi của kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia của đội tuyển TP.HCM bằng với số lượng của đơn vị dự thi Sở GD-ĐT Hà Nội.

Đồng thời kiến nghị Bộ GD-ĐT từ năm học 2022-2023, TP.HCM không tổ chức điểm thi chung cho cả 3 đơn vị độc lập là đơn vị dự thi Sở GD-ĐT TP.HCM, đơn vị dự thi Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM và đơn vị dự thi trường Trung học Thực hành - Đại học Sư Phạm TP.HCM.

Trước đó, ngày 23-5, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở GD-ĐT làm rõ trách nhiệm trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố trước những kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT về kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2021-2022 tại hội đồng coi thi TP.HCM. Trong đó, UBND TP yêu cầu Sở làm rõ những thiếu sót về việc mở đề thi trước thời gian quy định, việc xếp thí sinh của các đơn vị tại các phòng thi riêng, số thí sinh trong đội tuyển nhiều hơn so với quy định, yêu cầu Sở kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có)…

Yến Hoa