Thứ năm, 21/9/2023, 22h40

Sở GD-ĐT TP.HCM nêu lý do vì sao không kiểm tra đột xuất, bất chợt

Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM Hồ Tấn Minh nêu rõ 3 lý do để kiểm tra đột xuất, bất chợt học sinh không nên được sử dụng trong giáo dục.


Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu nhà trường không đưa ra mức vận động giáo dục bình quân, trung bình với phụ huynh học sinh

Cụ thể, theo ông Minh việc kiểm tra đột xuất, bất chợt trước hết sẽ không đảm bảo tính khách quan vì học sinh không có thời gian chuẩn bị. Điều này có thể dẫn đến việc học sinh không thể thể hiện được hết khả năng của mình. Ví dụ, học sinh có thể trả lời sai câu hỏi vì họ không nhớ hoặc không biết cách giải.

Kế đó, kiểm tra bất chợt sẽ tạo áp lực cho học sinh do kiểm tra đột xuất, bất chợt thường được coi là một hình thức kiểm tra khó khăn. Điều này có thể tạo áp lực cho học sinh, khiến họ lo lắng và căng thẳng. Áp lực này có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của học sinh.

Đặc biệt, hình thức kiểm tra bất chợt, đột xuất không phù hợp với mục tiêu giáo dục. Mục tiêu giáo dục không chỉ là đánh giá kết quả học tập của học sinh mà còn là giúp học sinh phát triển các năng lực. Kiểm tra đột xuất, bất chợt không phù hợp với mục tiêu này vì nó không đánh giá được quá trình học tập của học sinh.

“Giáo viên cần tránh sử dụng kiểm tra đột xuất, bất chợt trong quá trình dạy học. Thay vào đó, giáo viên nên áp dụng các phương pháp kiểm tra khác để đảm bảo tính khách quan, phù hợp với mục tiêu giáo dục và giúp học sinh phát triển các năng lực” - ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh.

Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM phân tích, giáo viên là nhân tố quan trọng trong đổi mới kiểm tra đánh giá. Để đổi mới kiểm tra đánh giá thành công, giáo viên cần có những thay đổi trong nhận thức và hành động, cụ thể: Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của đổi mới kiểm tra đánh giá; Đổi mới tư duy về kiểm tra đánh giá; Áp dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá mới trong dạy học.

Làm thế nào kiểm tra theo hướng tiếp cận năng lực học sinh?

Ông Hồ Tấn Minh nêu rõ, để đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực, trước hết giáo viên cần có những thay đổi về mục đích kiểm tra đánh giá.

Trước đây, kiểm tra đánh giá thường chỉ được coi là công cụ để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Tuy nhiên, theo quan điểm chương trình mới, kiểm tra đánh giá là một quá trình nhằm thu thập thông tin về sự tiến bộ của học sinh trong quá trình học tập. Mục đích của kiểm tra đánh giá là để xác định mức độ đạt được của học sinh về kiến thức, kĩ năng và thái độ trong quá trình học tập; Đánh giá quá trình học tập của học sinh, từ đó giúp học sinh phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu; Cung cấp thông tin cho giáo viên để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học; Giúp học sinh tự đánh giá và phát triển bản thân.

Cạnh đó, giáo viên phải thay đổi nội dung kiểm tra đánh giá. Trong đó, kiểm tra đánh giá cần tập trung vào các năng lực của học sinh, bao gồm: Năng lực nhận thức kiến thức, kĩ năng, thái độ; Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; Năng lực giải quyết vấn đề; Năng lực sáng tạo.

Song song đó, giáo viên cần thay đổi về hình thức kiểm tra đánh giá. Trong đó cần đa dạng về hình thức, bao gồm: kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành,  kiểm tra dự án, kiểm tra năng lực giải quyết vấn đề. Cách thức đánh giá cần đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác qua các tiêu chí đánh giá rõ ràng và cụ thể.

Yến Hoa