Thứ tư, 22/6/2022, 15h01

Sở GD-ĐT TP.HCM tuyển dụng gần 400 viên chức năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT TP.HCM tuyển dụng 386 viên chức ngành giáo dục. Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức thi tuyển qua 2 vòng.

Theo đó, năm học tới Sở GD-ĐT tuyển dụng 386 viên chức tại 105 đơn vị giáo dục sự nghiệp công lập tại các trường THPT, trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng. Trong đó có 296 viên chức là giáo viên và 90 viên chức là nhân viên để bổ sung nhu cầu giáo viên, nhân viên tại các đơn vị.

Ngoài ra năm học 2022-2023, Sở GD-ĐT tiếp tục phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức đối với 24 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, việc tuyển dụng sẽ được áp dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV. Việc tuyển dụng được căn cứ trên nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh.

Sở GD-ĐT quy định, thời gian tiếp nhận đăng ký dự tuyển từ ngày 22-6 đến 27-7. Dự kiến từ ngày 28-7 đến 31-7 tổ chức thi tuyển vòng 1. Thời gian từ 10-8 đến 12-8 tổ chức thi tuyển vòng 2. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 16-8.

Năm học 2022-2023, việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức thi tuyển theo 2 vòng:

Vòng 1: Vòng kiểm tra kiến thức chung với việc thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi gồm 2 phần:

Phần I: Phần kiến thức chung, 60 câu trong thời gian 60 phút, bao gồm hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực giáo dục.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi trong thời gian 30 phút, theo yêu cầu vị trí việc làm về một trong ba thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc.

Kết quả thi vòng 1 được thông báo cho thí sinh biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy tính, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Sở GD-ĐT lưu ý, thí sinh không được thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy tính.

Phần thi ngoại ngữ sẽ được miễn cho các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Theo hình thức thi thực hành với thời gian thi 30 phút, nội dung thi kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm phần thi này được tính 100 điểm, thí sinh không thực hiện phúc khảo với phần thi này.

Sở GD-ĐT quy định, người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thực hành đạt từ 50 điểm trở lên; Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả thực hành ở vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định người trúng tuyển.

Điều kiện dự tuyển:

Người có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; đáp ứng các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong kỳ tuyển dụng

Theo Sở GD-ĐT, thí sinh là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả thi vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp học viện sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2.

Yến Hoa