Thứ tư, 21/7/2021, 19h54

Sở GD-ĐT trình phương án xét tuyển vào lớp 10 năm 2021

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.HCM về sửa đổi, bổ sung ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Trong đó, đối với phương án tuyển sinh lớp 10, do tình hình dịch thực tiễn trong việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và sự quan tâm của xã hội về kỳ tuyển sinh, Sở GD-ĐT TP đề xuất các phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2021, tuỳ theo điều kiện dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Phương án 1: Tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và lớp 10 THPT như kế hoạch ban đầu với thời gian thi vào ngày 16, 17-8-2021 nếu TP đảm bảo mức độ an toàn phòng chống dịch.

Phương án 2: Chỉ tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 chuyên và xét tuyển lớp 10 THPT (sau khi đã tuyển lớp chuyên) cho các học sinh đã đăng ký nguyện vọng thi tuyển lớp 10 nếu toàn TP ở mức độ nguy cơ hoặc bình thường mới trong phòng chống dịch.

Trong phương án 2, việc thi tuyển vào lớp 10 chuyên được Sở GD-ĐT đặt ra 2 phương án: thi 4 môn Văn, Toán, Anh và môn chuyên vào các ngày 16, 17-8 hoặc thi 1 môn chuyên vào sáng 16-8.

Riêng việc xét lớp 10 THPT, Sở GD-ĐT TP đưa ra 4 phương án: căn cứ trên tổng điểm trung bình cả năm 3 môn Văn, Toán, Anh của lớp 9 làm điểm xét vào các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh; căn cứ trên tổng điểm trung bình cả năm 3 môn Văn, Toán, Anh và điểm trung bình môn cuối năm của lớp 9 làm điểm xét vào các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh; căn cứ trên tổng điểm trung bình cả năm 3 môn Văn, Toán, Anh của lớp 6, 7, 8, 9 làm điểm xét vào các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh; căn cứ trên tổng điểm trung bình môn cả năm của lớp 6, 7, 8, 9 làm điểm xét vào các nguyện vọng 1, 2, 3 đã đăng ký của học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh 10 TP.HCM năm 2021 theo kế hoạch diễn ra vào ngày 2 và 3-6-2021. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 83.324 thí sinh. Chỉ tiêu xét tuyển vào 114 trường THPT công lập toàn TP là 67.989 thí sinh.

Yến Hoa