Thứ tư, 10/3/2021, 16h52

SSC: Nền tảng định danh trong số hóa trường học

Cuc cách mng công nghip 4.0 nói chung và s phát trin ca chính ph s, đô th thông minh, kinh tế s và xã hi s không th thiếu đưc danh tính s. Danh tính s là mt tp hp các thuc tính ca mt thc th trong mt ng cnh nht đnh. Danh tính s đưc coi như nhng bn sao trong thế gii s ca các thc th vt lý trong thế gii thc.

Khi xây dựng trường học thông minh, ngoài cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để “chuyển đổi số” dạy và học, việc xây dựng và hình thành thói quen thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt, quản lý nguồn thu, quản lý học sinh trực tuyến, thư viện điện tử… cũng được xem như những nhân tố quyết định để hoàn thiện nền tảng định danh trong việc số hóa trường học của nhà trường.

TP.HCM được biết đến là địa phương đi đầu trong số hóa giáo dục từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, cải cách các thủ tục hành chính, đơn giản và số hóa danh tính cá nhân, tích hợp các hệ thống dịch vụ. Trong đó, hệ thống SSC là đơn vị tiên phong trong xây dựng hệ sinh thái số hóa thông tin trường học bằng việc ứng dụng, SSC ID - chìa khóa thông minh cho tất cả các nền tảng dịch vụ tiện ích trong trường học, dịch vụ danh tính số, ứng dụng thành công tiêu biểu trong thanh toán học phí trường học. Mỗi học sinh từ khi bắt đầu quá trình học tập ở trường, lớp đều được cấp một mã SSC ID riêng và duy nhất, từ đó trong suốt quá trình học tập qua các cấp, toàn bộ các hoạt động đều được quản lý và theo dõi theo mã này. Chính tính hệ thống và đồng nhất này đã tạo sự thuận lợi trong khâu quản lý, quản trị của nhà trường, ứng dụng vào các phần mềm quản lý, liên lạc, thanh toán điện tử, tích hợp thêm ứng dụng công nghệ phục vụ trong giảng dạy và học tập như sách giáo khoa, mở thư viện số, có thể tiến hành điểm danh trực tuyến; duyệt đơn xin nghỉ học trực tuyến từ phụ huynh; nhập điểm và nề nếp cho học sinh… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong thời đại 4.0. Việc tích hợp các dịch vụ tiện ích xây dựng nên một hệ sinh thái số hóa rộng lớn trong trường học, đáp ứng nhu cầu và nâng cao hiệu quả kết nối giữa học sinh, gia đình với nhà trường, loại bỏ những tiêu cực, vướng mắc, gắn chặt mốt liên kết giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, toàn xã hội. Góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thực hiện hiệu quả quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Nói về tiện ích của hệ thống quản lý nguồn thu SSC, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam khẳng định, việc thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt mang nhiều ý nghĩa và lợi ích to lớn đối với toàn ngành và xã hội. Cụ thể, làm giảm áp lực cho các nhà trường, giúp các nhà trường chủ động về thời gian và nguồn tiền, tăng cường hiệu quả quản lý tài chính đối với các khoản thu - chi học phí, giúp nhà trường thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP; Giúp phụ huynh thuận lợi, tiết kiệm thời gian; Trang bị cho học sinh kỹ năng, thói quen sử dụng hình thức thanh toán hiện đại, thay thế việc sử dụng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc với tiền mặt…; Đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo mật dữ liệu học sinh của ngành GD-ĐT, giúp các cơ quan quản lý có công cụ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các khoản thu theo quy định, hạn chế phát sinh tiêu cực…

“Từ năm 2021, toàn ngành sẽ dứt khoát phải làm mạnh mẽ công tác thanh toán học phí không dùng tiền mặt trong nhà trường. Sở GD-ĐT TP sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị liên quan như Công ty CPVH Ngôi nhà xanh tập huấn cho các đơn vị quận, huyện, TP. Phần mềm triển khai sẽ được lắp đặt miễn phí cho từng đơn vị trường học. Với 5 ngân hàng tham gia dịch vụ tài khoản chuyên thu sẽ thực hiện không thu phí khi phụ huynh học sinh thanh toán qua các ngân hàng này. Vì thế, ngay từ bây giờ đơn vị nào chưa cài đặt thì cần triển khai ngay, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến phụ huynh để phụ huynh hiểu và có sự đồng hành”.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam cũng nhấn mạnh, Sở GD-ĐT TP sẽ kiểm tra thường xuyên, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, đưa nội dung không sử dụng tiền mặt là một trong những nội dung kiểm tra trong công tác thu chi tài chính của nhà trường, đưa vào trong tiêu chí đánh giá thi đua của cả quận, của trường. “Tới đây, Sở GD-ĐT sẽ có kế hoạch, triển khai cụ thể hướng dẫn đến từng đơn vị quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện tốt việc thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt, tiến tới 100% trường học không sử dụng tiền mặt”, lãnh đạo sở nhấn mạnh.